Dette kurset er gjennomført. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon 

Del 1: Kurs i GDPR 

Del 1 handler om GDPR (General Data Protection Regulation). Kurset tar for seg den nye personvernloven som trer i kraft 25.mai 2018. Dette påvirker alle bedrifter som håndterer personlig informasjon om europeiske statsborgere. 

– Hva er GDPR?
– Hvorfor påvirker loven alle bedrifter?
– Hva må gjøres i forkant og etter lovendringen trer i kraft?
– Praktisk og lovlig tilnærming
– Endringer i egen organisasjon og oppbevaring av data

Dersom du ønsker å lese mer om GDPR, kan du se vår artikkel HER.

Del 2: Kurs i datasikkerhet

Del to av kurset omhandler datasikkerhet. Kurset tar for seg sentrale problemstillinger rundt bruk av IT utstyr i organisasjonen 

– ePrivacy og sikkerhetsløsninger
– Datasikkerhet
– Oppdateringer
– Hvordan håndtere en sikker plattform? 
– Virus, spyware, malware og cryptolocker/wannacry mm.
– Hvordan ha oversikt over hva som brukes internt? 
– Konkrete alternativer som løser bedriftens sikkerhetsbehov

Sted og Dato:


Bergen: Abacus IT, C. Sundts gt. 51

Tirsdag 23. januar 

Del 1: GDPR kl. 09.00-11.30

Del 2: Datasikkerhet kl. 12.00-15.00

Son: Abacus IT, Breivikbråteveien 9

Tirsdag 18. januar 2018

Del 1: GDPR kl. 09.00-11.30

Del 2: Datasikkerhet kl. 12.00-15.00

Pris:

Del 1: Kr. 2.400,- inkludert lunsj

Del 2: Kr. 2.400,- inkludert lunsj

Del 1 og Del 2: Kr.  3.900,- inkludert lunsj

Påmelding