Årsoppgjørskurs Visma Lønn

Vi kjører årsoppgjørskurs i Visma Lønn. Kurset blir holdt som en workshop, med mulighet for diskusjon og utveksling av erfaringer rundt bordet. Kurset er et visningskurs, hvor deltakerne ikke bruker PC

– Forberede årsavslutning
– Overføring til nytt år
– Viktige forhold i forbindelse med årskiftet
– Årsavslutning i Visma Lønn
– Naturalytelser
– ATP / OTP (Pensjon)
– A-melding
– Avstemming
– Frister
– Terminoppgjør skattetrekk og arbeidsgiveravgift
– Ny skattekortimport
– Lønnsoppgave – sammenstilling av opplysninger
– Regulere feriepengegrunnlaget

Bergen: Abacus IT, C. Sundtsgt. 51

Onsdag 12. desember kl. 08.30-12.00

Pris:

Kr. 1.990,- 

*Kunder med supportavtale hos oss, har kursrabatt 

Påmelding