Abacus Tjenesteavtale komplett

Tjenesteavtale

Mellom Partene

LeverandørKunde
NavnAbacus IT AS{name}
Org. Nr:987 493 348 MVA{orgn}
Telefon nr:4000 1850{cpho}
AdresseBrevikbråteveien 9

1555 Son

Avdelinger: Bergen, Drammen, Oslo, Sandnes, Stord, Tønsberg, Trondheim, Verdal

{sadr}

{szip} {scit}

{padr}

{zipc} {city}

Merkantil kontaktperson{auth}

{auem}

{attn}

{atem}

Teknisk/Prosjekt KontaktpersonSvein-Olav Pedersen

svein@abacus-it.no

{attn}

{atem}

ERP kontaktpersonOle Magne Nakken

ole@abacus-it.no

{attn}

{atem}

Faktura e-postSkriftlig til faktura@abacus-it.no{mail}
Support tlf/e-post40001850 / support@abacus-it.no

Avtalen er inngått dato: {sdat}

Avtalen faktureres fra dato: 01.02.2020

Avtalens Hovedperiode: 01.02.2020 – 31.01.2021

Partene har inngått de(n) nedenfor nevnte tjenesteavtale(er) i den ovenfor angitte hovedperiode:

__ Visma Basic__ Visma Standard__ Visma Anbefalt (Std. utv.)
__ Visma Extended__ Visma «All Inclusive»__ Visma Byrå Support og service
__ Konsulenttjenester____
__ Abacus Bekreftelse__ Abacus Prosjekt__ Utviklingstjenester
__ Abacus Fix IT__ Abacus IT Nett__ Åpen Bok
__ Teknisk Klientdrift__ Teknisk Serverdrift__ Abacus Backup
__ Abacus Nettsky__ Abacus Programvare__ Faste oppdrag

I tillegg til inkluderte tjenestebeskrivelser, mengde og priser angitt på de etterfølgende sider gjelder de relevante betingelsene og tjenestebeskrivelsene som finnes på våre web sider www.abacus-it.no/betingelser Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser endres løpende i takt med utviklingen og endringene er normalt presiseringer eller forbedringer i alles interesse. Siste versjon (som alltid er tilgjengelig på web sidene) gjelder.

Betingelsene er akseptert ved passivitet/konkludent adferd uavhengig av signatur når man bestiller tjenesten(e). (Aksepten gjentas ved betaling av tilsendte faktura på de underliggende tjenestene.)

 1.0 Avtale om Visma Support og service – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer bistand og support på Visma Business og Visma Global programvare fra vårt Kundesenter til kunder med gyldig bruksrett- og vedlikeholdsavtale. Det forutsettes av kunden har siste, eller nest siste hovedversjon av programvaren. Kunden forplikter seg til å ha gjennomført nødvendig brukerkurs- opplæring før bistand. Øvrige tjenester reguleres av Avtale om Konsulenttjenester – Tjenestebeskrivelse

1.1.     Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850, via websidene eller på mail til support@abacus-it.no  Henvendelser som klassifiseres som oppdrag vil varsles kunde skriftlig. Henvendelser direkte til konsulent regnes alltid som konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid. Vårt supportsenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid, 08.00 – 16.00

1.2.     Rekkefølge, respons og behandlingstid

Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn, kunder med serviceavtale prioriteres. Hastesaker må ringes inn da informasjon om viktighet og avklaring av upresisheter i saken ofte er nødvendige. Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående.  Saksnummer skal utstedes etter 1 time, hastesaker skal påbegynnes innen senest 4 timer og alle øvrige supporthenvendelser påbegynnes senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides med kontinuerlig til den er avsluttet.

1.3.     Avtaletyper

Avtale om Visma Support og service finnes i 5 nivåer og prises som en prosentsats av løpende CMRR verdi. Basic er obligatorisk for nye kunder.

BasicStandardAnbefalt (Utvidet std)ExtendedAll Inclusive
Et sted å ringe

Tilgang til

OSS/Kundeweb

Kundesenter

Kompetanse

Administrering av lisenser og brukere

Support belastes etter medgått tid

Konsulent prioritert

Timebank mulighet

Basic feilmelding til Visma

25% Kursrabatt

Basic avtale +

Support

Hjelp til selvhjelp

Avklare

feilsituasjoner og problemstillinger

Support Altinn

Support Bank

Standard avtale +

 

Integrasjonsproblematikk:

Feilsøking på integrasjoner som tidligere har virket og restart av servicer.

 

50% Kursrabatt på kurs holdt av Abacus IT as

Høyere prioritet

Anbefalt avtale+

Oppgradering av:

1. standard hovedversjon per år.

(Spesialer belastes i tillegg etter medgått tid)

Extended avtale+

All bistand via telefon/ fjernstyring.

Gratis standard kurs

Høyeste prioritet

(Utvikling/

Endringsprosjekter/

Spesialer og

Kundens ordinære arbeidsoppgaver belastes etter medgått tid)

10% av CMRR20 % av CMRR30 % av CMRR40% av CMRR75% av CMRR

1.4.     Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er veiledning til løsning av problemer som kunden selv kan utføre med bistand. Det kan være hjelp til bruk av programmet eller i feilsituasjoner. Henvendelser som blir varslet overført til konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Presisering av enkelte forhold som ikke dekkes av avtalen:

 • Endring av blanketter og skjermbilder (Inkludert i «All Inclusive»)
 • Tekniske problemstillinger på servere, nettverk og skrivere
 • Problemstillinger knyttet til Kundens driftsleverandør(er) av teknisk eller merkantil art
 • Utførelse av arbeid for eller grunnleggende opplæring av Kunden
 • Retting av feil og endringer for å omgå feilsituasjoner (Inkludert i «All Inclusive»)
 • Ekspressgebyr (Inkludert i «All Inclusive»)

1.5.     Varighet, oppsigelse og fakturering

Avtalen kan etter hovedperiodens utløp sies opp med 3 mnd. skriftlig varsel. Avtalen fornyes automatisk uten skriftlig oppsigelse. Fakturering skjer forskuddsvis per kvartal, dog første gang inkludert gjenværende mnd. i inneværende kvartal. Ved endring i CMRR verdi faktureres dette etterskuddsvis for neste kvartal. For øvrig presiseres at avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser

3.0 Avtale om Visma.net Support og service – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer bistand og support på Visma.net ERP og HRM fra vårt Kundesenter til kunder med gyldig TOS (Terms of Servces). Kunden forplikter seg til å ha gjennomført nødvendig brukerkurs- opplæring før bistand. Øvrige tjenester reguleres av Avtale om Konsulenttjenester – Tjenestebeskrivelse

3.1.    Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850, via websidene eller på mail til support@abacus-it.no  Henvendelser som klassifiseres som oppdrag vil varsles kunde skriftlig. Henvendelser direkte til konsulent regnes alltid som konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid. Vårt supportsenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid, 08.00 – 16.00. Det kan forekomme endringer i forbindelse med bevegelige helligdager.

3.2.    Rekkefølge, respons og behandlingstid

Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn, kunder med serviceavtale prioriteres. Hastesaker må ringes inn da informasjon om viktighet og avklaring av upresisheter i saken ofte er nødvendige. Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående.  Saksnummer skal utstedes etter 1 time, hastesaker skal påbegynnes innen senest 4 timer og alle øvrige supporthenvendelser påbegynnes senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides med kontinuerlig til den er avsluttet.

3.3.    Avtaletyper

Avtale om Visma.net Support og service finnes i 2 nivåer og prises som en prosentsats av løpende CMRR verdi. Basic er obligatorisk for nye kunder.

ObligatoriskVisma.net Standard
Et sted å ringe

Tilgang til

OSS/Kundeweb

Kundesenter

Kompetanse

Administrering av lisenser og brukere

Henvendelser til konsulent og/eller kundesenter belastes som konsulentbistand

Timebank mulighet

Obligatorisk avtale +

 

Support

Hjelp til selvhjelp

Avklare feilsituasjoner og problemstillinger

Support Altinn

Support Bank

 

50% Kursrabatt på kurs holdt av Abacus IT as

 

Høyere prioritet

10% av CMRR40 % av CMRR

3.4.    Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er veiledning til løsning av problemer sum kunden selv kan utføre med bistand. Det kan være hjelp til bruk av programmet eller i feilsituasjoner. Henvendelser som blir varslet overført til konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Presisering av enkelte forhold som ikke dekkes av avtalen:

 • Endring av blanketter og skjermbilder
 • Tekniske problemstillinger på servere, nettverk og skrivere
 • Problemstillinger knyttet til Kundens driftsleverandør(er) av teknisk eller merkantil art
 • Utførelse av arbeid for eller grunnleggende opplæring av Kunden
 • Retting av feil og endringer for å omgå feilsituasjoner
 • Retting av feil og endringer i forbindelse med integrasjoner
 • Ekspressgebyr

3.5.    Varighet, oppsigelse og fakturering

Avtalen kan etter hovedperiodens utløp sies opp med 3 mnd. skriftlig varsel. Avtalen fornyes automatisk uten skriftlig oppsigelse. Fakturering skjer forskuddsvis per kvartal, dog første gang inkludert gjenværende mnd. i inneværende kvartal. Ved endring i CMRR verdi faktureres dette etterskuddsvis for neste kvartal. For øvrig presiseres at avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser

4.0 Avtale om Visma Byrå Support og service – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer bistand og support til regnskapsbyråer med Visma Business eller Visma Global som ERP løsning, samt bistand på byråets lønnssystem fra vårt Kundesenter. Det forutsettes av kunden har siste, eller nest siste hovedversjon av programvaren. Kunden forplikter seg til å ha gjennomført nødvendig brukerkurs- opplæring før bistand. Øvrige tjenester reguleres av Avtale om Konsulenttjenester – Tjenestebeskrivelse

4.1.     Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal skje til vårt kundesenter på telefon 40001850, via web eller mail til support@abacus-it.no  Henvendelser som klassifiseres som oppdrag vil varsles kunde skriftlig. Henvendelser direkte til konsulent regnes alltid som konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid. Kundesenteret er bemannet innenfor normal arbeidstid, 08.00–16.00

4.2.     Rekkefølge, respons og behandlingstid

Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn, kunder med serviceavtale prioriteres. Hastesaker må ringes inn da informasjon om viktighet og avklaring av upresisheter i saken ofte er nødvendige. Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående.  Saksnummer skal utstedes etter 1 time, hastesaker skal påbegynnes innen senest 4 timer og alle øvrige supporthenvendelser påbegynnes senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides med kontinuerlig til den er avsluttet.

4.3.     Avtaletyper

Denne avtalen tilbys kun til regnskapsbyråer registrert som dette i Brønnøysundregistrene

Avtalen er basert på CMRR verdi av byråets interne brukere. Det vil si den løpende kostnaden til Visma Software for bruk av systemene fratrukket lisenser som kun er i bruk av regnskapsbyråets klienter. Eksterne brukere kan tegne egen avtale.

Dersom en velger å ha direkte supportavtale med Visma Software på Visma Lønn eller Huldt og Lillevik så må dette nedtegnes i avtalen. Bistand på disse programmene eller tjenester tilknyttet disse (Visma.net Expense, Visma.net Calender, Visma.net Payslip e.l.) vil bli løpende belastet Regnskapsbyrået pr påbegynte ½ time.

Basic avtale – Obligatorisk for alle RegnskapsbyråerStandard avtale – Inkludert support
Et sted å ringe

Tilgang til

OSS/Kundeweb

Kundesenter

Kompetanse

Administrering av lisenser og brukere

Mulighet for rabattert timepris ved kjøp av Timebank

Henvendelser til konsulent og/eller kundesenter belastes som konsulentbistand etter medgått tid.

Basic avtale+

Support

Hjelp til selvhjelp

Avklare feilsituasjoner og problemstillinger

Support på problemstillinger knyttet til Altinn

Support på problemstillinger knyttet til utveksling med Bank og bankavstemming

25% Kursrabatt på kurs holdt av Abacus IT as

Høyere prioritet

Belastes med 10% av CMRRBelastes som % av CMRR i følgende intervaller

1-2 brukere         3-10 brukere           11+ brukere

50 %                    30 %                        20 %

 

4.4.     Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er veiledning til løsning av problemer sum kunden selv kan utføre med bistand. Det kan være hjelp til bruk av programmet eller i feilsituasjoner. Henvendelser som blir varslet overført til konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Presisering av enkelte forhold som ikke dekkes av avtalen:

 • Endring av blanketter/formularer og skjermbilder
 • Tekniske problemstillinger på servere, nettverk og skrivere
 • Problemstillinger knyttet til Kundens driftsleverandør(er) av teknisk eller merkantil art
 • Utførelse av arbeid for eller grunnleggende opplæring av Kunden
 • Retting av feil og endringer for å omgå feilsituasjoner
 • Retting av feil og endringer i forbindelse med integrasjoner
 • Ekspressgebyr

4.5.     Varighet, oppsigelse og fakturering

Avtalen kan etter hovedperiodens utløp sies opp med 3 mnd. skriftlig varsel. Avtalen fornyes automatisk uten skriftlig oppsigelse. Fakturering skjer forskuddsvis per kvartal, dog første gang inkludert gjenværende mnd. i inneværende kvartal. Ved endring i CMRR verdi faktureres dette etterskuddsvis for neste kvartal. For øvrig presiseres at avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser

5.0 Avtale om Konsulenttjenester – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer all bruk av konsulenter som ikke skriftlig er avtalt på annen måte.

5.1.     Konsulenttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden konsulenttjenester på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget. Kunder med Supportavtale eller timebank skal ha prioritet foran andre som ikke har fast avtale med Leverandøren. Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter Medgått Tid, som avregnes etter påbegynte ½ time. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale.

5.2.     Bruk av underleverandører

Leverandøren står fritt til å bruke underleverandør for utførelse av hele eller deler av enhver oppgave. Underleverandøren skal være skikket til oppgaven. Prisen skal ikke være urimelig om den avviker fra ordinære priser.

5.3.     Rabatt på konsulenttimer

Det gis rabatt på konsulenttimer ved kjøp av Timebank. Rabattsatsene er 15% for 100 timer og 10% for 50 timer.

5.4.     Timebank

Ved oppstart av avtalen faktureres kunde for et avtalt antall timer. Etter hvert som Leverandøren utfører oppdrag belastes Timebanken. Når Timebank saldoen er i ferd med å bli null eller negativ vil Kunden automatisk bli fakturert timer for å bringe Timebank saldoen til avtalt antall timer, eller forventet forbruk for kommende periode dersom dette er høyere.

Hver måned vil Kunden få avregning med spesifiserte timer som er trukket av Timebanken.

Konsulenttjenester som utføres for kunder med Timebank føres som Medgått Tid og belastes med hver påbegynte ½ time. For overtidsarbeid belastes Timebanken med Medgått Tid multiplisert med en overtidsfaktor tilsvarende overtidssatser.

5.5.     Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert eller belastet Timebank i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid.

5.6.     Garantert responstid

Prioriterte Oppgaver skal påbegynnes senest innen 4 virkedager etter at melding om feil er bekreftet mottatt i Leverandørens supportsystem. Oppgaver som ikke regnes som prioriterte utføres etter nærmere avtale. Denne responstidsgarantien er inkludert i Avtalen uten ekstra kostnad.

Ekspressoppdrag

Kunden kan be om Ekspressbehandling av enhver Prioritert Oppgave. Ekspressbehandling kan kun avtales pr. telefon ved å kontakte Leverandøren. Ved ekspressbehandling av oppdraget skal arbeidet påbegynnes senest innen en time etter at melding om feil er bekreftet mottatt av Leverandøren.

Feilsøking vil normalt påbegynnes med telefonisk diagnose og og/eller fjernstyring av Kundens systemer dersom mulig. Tidsfristen for ekspressbehandling regnes som oppfylt når telefonisk diagnose og eller diagnose gjennom fjernstyring er påbegynt. Etter at saken er påbegynt skal arbeidet fortsette uten unødig opphold innenfor Normal Arbeidstid. Ved behov for overtidsarbeid avtales dette nærmere.

Når Leverandøren enten ikke har tilgang til Kundens system via fjernstyring, eller problemet ikke er mulig eller tilrådelig å løse via fjernstyring, skal Leverandøren rykke ut til Kunden så raskt som mulig, dog ikke med kortere oppmøtefrist enn en time pluss reisetid fra utrykningsbehovet er konstatert.

For garantert oppstart av et oppdrag samme dag må normalt Ekspressbehandling være innmeldt før kl 15:00. Ved innmelding etter kl 15:00 skal Leverandøren såfremt mulig forsøke å iverksette telefonisk diagnose og tiltak ved fjernstyring samme dag men forbeholder seg retten til å iverksette ved neste virkedag kl 08:00.

Ved Ekspressbehandling blir kunden belastet for medgått tid pluss gjeldende Ekspressgebyr.

5.7.     Prosjektledelse

Prosjektledelse belastes som 20 % andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 20 timer krever normalt prosjektledelse, prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse.

5.8.     Aksept, endring og fakturering

Enhver bestilling av konsulenttimer er samtidig aksept av både generelle betingelser og Avtale om konsulenttjenester i sin helhet. Dette gjelder enten bestillingen er muntlig, skriftlig eller indirekte. Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

6.0 Abacus Bekreftelse – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer leveranser i tråd med vedlagte tilbud. I tillegg kommer alle aktuelle betingelser og tjenestebeskrivelser.

6.1.     Leveranser generelt

Leverandøren skal levere Kunden utstyr og tjenester i tråd med vedlagte spesifiserte tilbud. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden, eventuell prosjektleder og de(n) konsulenten som får tildelt oppdraget. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale og belastes ekstra.

6.2.     Timeanslag / Fastpris

Timer og dager belastes etter medgått tid. Anslag på timeforbruk er ikke fastpris. Timeanslag kan variere med 25% uten behov for nærmere redegjørelse overfor kunde. Ved avvik over 25% skal Leveransen stoppes frem til ny kostnadsramme er omforent. Ved fastpris avtaler leveres det spesifiserte til den fastsatte prisen. Endringer og tillegg belastes etter medgått tid uten ytterligere varsel.

6.3.     Timeanslag i denne ordrebekreftelsen.

Denne ordrebekreftelsen inneholder følgende timeanslag:

timer                    Oppgavebeskrivelse:

6.4.     Fastpris i denne ordrebekreftelsen

Denne ordrebekreftelsen inneholder følgende fastpris leveranser

Fastpris kroner:

Fastpris leveranse:

Fastpris faktureres ved bestilling og beløp under 25 tusen forfaller etter normalt forfall. For beløp over 25 tusen faktureres med ordinært forfaller 30% ved bestilling, ytterligere 30% ved leveransestart og de siste 40% ved levering.

6.5.     Konsulenttjenester som kommer i tillegg

Følgende oppgaver er IKKE inkludert i timeanslagene eller fastprisen og belastes etter medgått tid i tråd med Avtale om konsulenttjenester.

Oppgaver som belastes etter medgått tid:

6.6.     Prosjektledelse

Prosjektledelse belastes som andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse, prosjektledelse er 20% av medgått tid.

Det er i denne ordrebekreftelsen avtalt (sett kryss) __ 20% Prosjektledelse av post 3.3 og 3.5 __ Ingen prosjektledelse fordi oppgaven er enkel og vesentlig mindre enn 50 timer

6.7.     Levert

Utstyr er levert når det har gått fra distributørens lager. Enten direkte til kunde eller til Abacus IT for klargjøring. Standard Programvare er levert når Kunden kan logge på. Spesialer er levert etter avtale eller absolutt senest når de tas i bruk. Konsulenttimer, kurs og opplæring er levert når de er utført.

6.8.     Mangler og behov for tillegg

Det er Kundens ansvar å beskrive skriftlig og presist eventuelle mangler eller behov for tillegg. Dette må gjøres senest 14 dager etter at Leveransen er Levert, ref. punkt 3.7 til både Kundens naturlige kontaktpunkt og til faktura@abacus-it.no

6.9.     Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegg og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

7.0 Avtale om Prosjekt – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer all bruk av konsulenter og utstyr til prosjektet som ikke skriftlig er avtalt på annen måte.

7.1.     Prosjekttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden prosjekttjenester i tråd med spesifisert tilbud. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget. Kunder med Supportavtale eller timebank skal ha prioritet foran andre som ikke har fast avtale med Leverandøren. Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter Medgått Tid pr påbegynte ½ – time. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale.

7.2.     Rabatt på prosjekttimer

Det gis rabatt på prosjekttimer ved kjøp av Timebank. Rabattsatsene følger tjenestebeskrivelse Konsulenttimer.

7.3.     Timebank

Ved oppstart av avtalen faktureres kunde for et avtalt antall timer. Etter hvert som Leverandøren utfører oppdrag belastes Timebanken. Når Timebank saldoen er i ferd med å bli null eller negativ vil Kunden automatisk bli fakturert timer for å bringe Timebank saldoen til avtalt antall timer, eller forventet forbruk for kommende periode dersom dette er høyere.

Hver måned vil Kunden få avregning med spesifiserte timer som er trukket av Timebanken.

Konsulenttjenester som utføres for kunder med Timebank føres som Medgått Tid med minimum ½ times oppdragslengde og deretter med hver påbegynte ½ time. For overtidsarbeid belastes Timebanken med Medgått Tid multiplisert med en overtidsfaktor tilsvarende overtidssatser.

7.4.     Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert eller belastet Timebank i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid.

7.5.     Belastning

Prosjekttimer og dager belastes etter medgått tid. Alternativt til fastpris dersom dette er skriftlig avtalt. Anslag på timeforbruk er ikke fastpris. Timeanslag kan variere med 25% uten behov for nærmere redegjørelse overfor kunde. Ved avvik over 25% skal prosjektet stoppes frem til ny kostnadsramme er omforent. Når leveransen er tatt i bruk anses det som levert. Feilretting og endringer etter dette tidspunktet belastes alltid som ordinære konsulenttimer.

7.6.     Prosjektledelse

Prosjektledelse belastes som andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse, prosjektledelse er 20% av medgått tid om ikke annet er avtalt. Bruk av øvrige konsulenter for avklaringer eller spesifikasjoner belastes etter medgått tid.

7.7.     Ansvar

Utvikling etter kundens ønsker kan aldri sikres 100% mot feil. Leverandøren er kun ansvarlig overfor Kunden på den måten at Leverandøren plikter å stille ressurser til rådighet for feilretting. Feilretting belastes alltid etter medgått tid. For øvrig gjelder ansvars begrensninger i tråd med Statens Standardavtale for utvikling.

7.8.     Fastprisavtaler

Prosjekter priset på fastpris skal i vedlegg til avtalen alltid inneholde en tydelig spesifisering av hva som er inkludert i fastprisen. I tillegg skal det spesifiseres bruk av Visma konsulenter og bruk av prosjektledelse. Utstyr, timer og endringer som ikke er spesifisert inkludert kommer i tillegg og belastes etter medgått tid eller kostnad i tråd med Åpen Bok. Det skal holdes regelmessige møter med kunden for å avstemme fremdrift og avklare detaljer underveis i prosessen. Når resultatet er tatt i bruk anses det levert og endringer herunder feilretting etter dette tidspunktet belastes alltid etter medgått tid. Dersom faktisk forbruk av tid avviker mer enn 50% fra anslåtte timer har leverandøren rett til å reforhandle prisen. Kommer man ikke til enighet kan Leverandøren avslutte prosjektet.

7.9.     Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

8.0 Avtale om Utviklingstjenester – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer all bruk av konsulenter til utvikling av programvare som ikke skriftlig er avtalt på annen måte.

8.1.     Utviklingstjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden utviklingstjenester på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget. Kunder med Supportavtale eller timebank skal ha prioritet foran andre som ikke har fast avtale med Leverandøren. Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter Medgått Tid pr påbegynte ½ – time. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale.

8.2.     Rabatt på utviklingstimer

Det gis rabatt på utviklingstimer ved kjøp av Timebank. Rabattsatsene er 15% for 100 timer og 10% for 50 timer

8.3.     Timebank

Ved oppstart av avtalen faktureres kunde for et avtalt antall timer. Etter hvert som Leverandøren utfører oppdrag belastes Timebanken. Når Timebank saldoen er i ferd med å bli null eller negativ vil Kunden automatisk bli fakturert timer for å bringe Timebank saldoen til avtalt antall timer, eller forventet forbruk for kommende periode dersom dette er høyere.

Hver måned vil Kunden få avregning med spesifiserte timer som er trukket av Timebanken.

Konsulenttjenester som utføres for kunder med Timebank føres som Medgått Tid med minimum ½ times oppdragslengde og deretter med hver påbegynte ½ time. For overtidsarbeid belastes Timebanken med Medgått Tid multiplisert med en overtidsfaktor tilsvarende overtidssatser.

8.4.     Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert eller belastet Timebank i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid.

8.5.     Belastning

Utviklingstimer belastes etter medgått tid. Alternativt til fastpris dersom dette er skriftlig avtalt. Anslag på timeforbruk er ikke fastpris. Timeanslag kan variere med 25% uten behov for nærmere redegjørelse overfor kunde. Ved avvik over 25% skal utviklingen stoppes frem til ny kostnadsramme er omforent. Når det utviklede programmet er tatt i bruk anses det som levert. Feilretting og endringer etter dette tidspunktet belastes alltid som ordinære utviklingstimer.

8.6.     Prosjektledelse

Prosjektledelse er normalen på alle utviklingsprosjekter og belastes som andel av utførende konsulenter. Prosjekter på over 50 timer krever alltid prosjektledelse, prosjektledelse er alltid 20% av medgått tid om ikke annet er skriftlig avtalt. Bruk av Visma konsulenter for avklaringer eller spesifikasjoner belastes etter medgått tid.

8.7.     Ansvar

Utvikling etter kundens ønsker kan aldri sikres 100% mot feil. Leverandøren er kun ansvarlig overfor Kunden på den måten at Leverandøren plikter å stille ressurser til rådighet for feilretting. Feilretting belastes alltid etter medgått tid. For øvrig gjelder ansvars begrensninger i tråd med Statens Standardavtale for utvikling.

8.8.     Fastprisavtaler

Utviklingsprosjekter priset på fastpris skal i vedlegg til avtalen alltid inneholde en tydelig spesifisering av hva som er inkludert i fastprisen. I tillegg skal det spesifiseres bruk av Visma konsulenter og bruk av prosjektledelse. Utvikling og endringer som ikke er spesifisert inkludert kommer i tillegg og belastes etter medgått tid. Det skal holdes regelmessige møter med kunden for å avstemme fremdrift og avklare detaljer underveis i prosessen. Når programmet er tatt i bruk anses det levert og endringer herunder feilretting etter dette tidspunktet belastes alltid etter medgått tid. Dersom faktisk forbruk av tid avviker mer enn 50% fra anslåtte timer har leverandøren rett til å reforhandle prisen. Kommer man ikke til enighet kan Leverandøren avslutte prosjektet.

8.9.     Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

9.0 Abacus Fast oppdrag – Tjenestebeskrivelse og bekreftelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer timetjenester i tråd med utfylt spesifisering. I tillegg kommer alle aktuelle betingelser og tjenestebeskrivelser.

9.1.     Leveranser generelt

Leverandøren skal levere Kunden timetjenester som spesifisert nedenfor. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. For timetjenester som er i grenseland mot regnskapsføreroppdrag presiseres det spesielt at Abacus IT IKKE er et autorisert regnskapsførerselskap og at Kunden i alle tilfeller er ansvarlig for lønnskjøring, Skattemeldinger, herunder A meldinger og mva og dokumentasjonsplikten. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet og Abacus IT sin konsulent er underlagt den faglige ansvarlig hos Kunden. Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden, eventuell prosjektleder og de(n) konsulenten som får tildelt oppdraget. Konsulenttjenester utføres innenfor Normal Arbeidstid. Eventuell overtid utføres etter nærmere avtale og belastes ekstra.

9.2.     Timeanslag / Fastpris / Fast oppmøte

Timer og dager belastes etter medgått tid. Anslag på timeforbruk er ikke fastpris. Timeanslag kan variere med 25% uten behov for nærmere redegjørelse overfor kunde. Ved avvik over 25% skal Leveransen stoppes frem til ny kostnadsramme er omforent. Ved fastpris avtaler leveres det spesifiserte til den fastsatte prisen. Endringer og tillegg belastes etter medgått tid uten ytterligere varsel. Ved fast oppmøte gjennomføres de tildelte oppgaver på en effektiv måte innenfor den avtalte tidsramme. De oppgaver som ikke er gjennomført ved utløpet av den faste tiden utstår til neste oppmøte eller belastes etter medgått tid om de må gjøres før neste oppmøte.

9.3.     Timeanslag i denne bekreftelsen.

Denne bekreftelsen inneholder følgende timeanslag:

Timer:

Oppgavebeskrivelse:

9.4.     Fastpris i denne bekreftelsen

Denne bekreftelsen inneholder følgende fastpris leveranser

Fastpris kroner:

Fastpris leveranse:

Fastpris faktureres ved bestilling og beløp under 25 tusen forfaller etter normalt forfall. For beløp over 25 tusen faktureres med ordinært forfaller 30% ved bestilling, ytterligere 30% ved leveransestart og de siste 40% ved levering.

9.5.     Fastoppmøte i denne bekreftelsen

Denne bekreftelsen inneholder følgende fastoppmøte oppgaver

Avtalt pris:

Avtalt dager per måned: F.eks. 1 dag per uke

Oppgaver under fastoppmøte: (Eksempel: Teknisk: Preventivt vedlikehold, kontroll av logger, oppdateringer, oppgaveløsning, henvendelser fra brukere mm. / ERP: Prosessforbedringer, oppgaveløsning, blankettendringer, opplæring / Adm: Bistand og rådgivning knyttet til lønnskjøring/bokføring/lagertransaksjoner/skattemeldinger mm)

Abacus It sin rådgiver/konsulent er underlagt det faglige ansvaret til Kunden representert ved:

Fastoppmøte er normalt rabatert og faktureres derfor forskuddsvis per måned eller kvartal.

9.6.     Konsulenttjenester som kommer i tillegg

Følgende oppgaver er IKKE inkludert i timeanslagene eller fastprisen og belastes etter medgått tid i tråd med Avtale om konsulenttjenester.

Oppgaver som belastes etter medgått tid:

9.7.     Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegg og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov.

10.0 Avtale om tjenesten Abacus Fix IT – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer tjenesten Abacus Fix IT, herunder støtte og support fra vårt Kundesenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av Avtale om Konsulenttjenester – Tjenestebeskrivelse

10.1.   Abacus Fix IT

Leverandøren skal levere Kunden en sikkerhetstjeneste og i praksis; sikkerhetsprogramvare, overvåkning, rapportering, sikkerhetskontroll og oppgradering (patching) av inkludert utstyr som klientutstyr og virtuelle eller fysiske servere samt tilhørende support på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten.

10.2.   Patching

Tjenesten bruker IBM Big FIX i bunnen, som følger opp og patcher alt inkludert utstyr i tråd med gjeldene rutiner. Utstyr som ikke lar seg patche rapporteres og følges opp på regelmessig basis.

10.3.   Rapportering

Leverandøren følger kontinuerlig opp rapportering for eget bruk (tjenesteleveransens bruk) kunden kan få rapporter på forespørsel og etter behov. F.eks. lisensrapporter eller rapporter over alder og garantistatus på utsyr

10.4.   Sikkerhetsprogramvare

Tjenesten inkluderer sikkerhetsprogramvare til bruk på inkludert utstyr. Leverandøren følger opp oppgraderinger og patching av sikkerhetsprogramvaren.

10.5.   Andre muligheter

Kunden kan på forespørsel bruke tjenesten til utrulling av programvare eller endringer av oppsett på alt inkludert utsyr. Slik spesialtilpasning belastes som konsulenttimer etter medgått tid. Kundens ekstra bruk av tjenesteplattformen belastes IKKE.

10.6.   Supporttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden Support på tjenesten og tilhørende problemstillinger, på løpende basis. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver, som utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 4000 1850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid. Se også øvrige tjenestebeskrivelser for tilknyttede tjenester.

10.7.   Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til selvhjelp/bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med avtale om Konsulenttjenester.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp til selvhjelp og i feilsituasjoner
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Avklaring av problemstillinger som måtte oppstå
 • Patching og Oppgradering av programvare som er automatisert.
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde
 • Bistand i tråd med punktene over inntil 20 minutter

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare, oppgraderinger som krever individuelle vurderinger eller manuelt arbeid
 • Oppsett av utstyr eller programvare som ikke har virket tidligere
 • Opplæring av Kundens ansatte eller utføring av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Bistand utover 20 minutter
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

10.8.   Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjon benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering. Det er alltid angitt i Bilag 1. hvilket utstyr som er omfattet av avtalen på signeringstidspunktet.

10.9.   Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

11.0 Avtale om Abacus IT Nett – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer tjenesten Abacus IT Nett, herunder støtte og support fra vårt Kundesenter. Øvrige konsulenttjenester og utstyr reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester og åpen bok

11.1.  Abacus IT Nett

Leverandøren skal levere Kunden nettverk som en tjeneste på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Tjeneste inkluderer supporthenvendelser på inntil 20 minutter. Det presiseres at det primære med tjenesten er HW, lisenser, overvårkning, patching og drift av nettverket.

11.2.  Supporttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden Support på det leverte nettverket. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet.

11.3.  Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid. Se øvrige tjenestebeskrivelser knyttet til teknisk supportavtale og konsulenttjenester

11.4.  Patching

Tjenesten bruker Cisco Meraki i bunnen som følger opp og patcher alt inkludert utstyr i tråd med gjeldene rutiner. Utstyr som ikke fungerer etter hensikten byttes.

11.5.  Perioder, etablering og oppsigelse.

Ved bestilling sender Leverandøren ferdig konfigurert utstyr i posten til kunden. Kunden bærer selv ansvar for fysisk montering (Som kan gjøres av kunden selv eller en elektriker) Tjenesten løper fra utstyret er sendt i posten. Det belastes 1 månedsleie i etablering. Tjenesten løper til og med den måneden utstyret er returnert leverandøren.

11.6.  Inkludert i tjenesten

Inkludert i tjenesten er HW, lisenser, første gangs konfigurasjon, drift og overvåkning. I tråd med gjeldende rutiner

11.7.  Andre muligheter

Kunden kan på forespørsel bruke tjenesten til å dekke spesielle behov. Slik bistand belastes etter medgått tid.

11.8.  Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med avtale.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp i feilsituasjoner og avklaring av problemstillinger som måtte oppstå
 • Patching og Oppgradering av nettverket som er automatisert
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Opplæring av Kundens ansatte eller utføring av arbeid for Kunden
 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare, arbeid på utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde
 • Oppgraderinger som krever individuelle vurderinger eller manuelt arbeid
 • Ekspressoppdrag

11.9.  Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjon benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering. Det er alltid angitt i Bilag 1. hvilket utstyr som er omfattet av avtalen.

11.10.  Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

12.0 Avtale om Åpen bok utstyr og programvaresalg – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer alt varesalg som ikke skriftlig er avtalt på annen måte. Tjenesten gjelder ikke Visma produkter eller annen ERP programvare og spesialutstyr.

12.1.  Produktrådgiving

Kunden har fri tilgang til produktrådgiving fra leverandørens selgere. Vi vil i samråd med kunden finne frem til anbefalt utstyr og modeller som tilfredsstiller Kundens behov.

12.2.  Fakturering

Våre distributørers fakturaer vil bli tilgjengeliggjort. Disse danner underlaget for fakturering. Vår avtalte margin på 15% og vårt behandlingsgebyr på kroner 100,- legges til våre inngående fakturaer og danner til sammen totalbeløpet på vår faktura til Kunden. Det gis 14d kreditt på varekjøpet.

12.3.  Salgspant

Leverandøren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

12.4.  Avbestilling og retur

Avbestillinger og retur i hel uåpnet emballasje belastes med et gebyr på 15%

12.5.  Garantier

Alle garantivilkår og perioder følger produsentenes spesifikasjoner. Der Leverandøren ikke får dekket garantikostnadene av produsent/distributør dekkes heller ikke garanti overfor Kunden. Reklamasjoner for øvrig følger av norsk lov.

12.6.  Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

13.0 Avtale om Teknisk klientdrift – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra vårt Tekniske supportsenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

13.1.   Klientdrift generelt

Leverandøren skal drifte Kundens Klienter og drive Teknisk Support på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. I bunnen av tjenesten ligger Abacus Fix IT

13.2.   Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

13.3.   Tilgjengelighet

Vårt supportsenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid.

13.4.   Rekkefølge

Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn. Hastesaker bør ringes inn da man i tillegg til henvendelsen også kan gi informasjon om viktighet og avklare upresisheter i saken slik at unødvendige forsinkelser unngås.

13.5.   Behandlingstid

Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående. Alle supporthenvendelser er påbegynt senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides det kontinuerlig med til den er avsluttet. Løsningstiden er i en rekke tilfeller avhengig av både Kunden og Tredjeparter og kan derfor ikke garanteres.

13.6.   Avslutning av saker

Når supportsenteret skriftlig har bedt Kunden om bekreftelse på at saken er løst, lukkes saken etter 2 dager ved manglende svar. Viser det seg at saken ikke er løst må Kunden melde inn saken på nytt.

13.7.   Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp til bruk av Microsoft OS, Office samt øvrige programmer som er omfattet av avtalen
 • Hjelp i feilsituasjoner og avklaring av problemstillinger som måtte oppstå.
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Patching og Oppgradering av programvare som er automatisert
 • Abacus Fix IT iht til egen Tjenestebeskrivelse
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare, oppgraderinger som krever individuelle vurderinger eller arbeid.
 • Oppsett av utstyr eller programvare som ikke har virket tidligere
 • Opplæring av Kundens ansatte
 • Utførelse av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

13.8.   Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

13.9.   Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

14.0 Avtale om Teknisk Serverdrift – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra vårt Tekniske supportsenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

14.1.   Serverdrift generelt

Leverandøren skal drifte Kundens Servere og drive Teknisk Support på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. I bunnen av tjenesten ligger Abacus Fix IT

14.2.   Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

14.3.   Tilgjengelighet

Vårt supportsenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid.

14.4.   Rekkefølge

Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn. Hastesaker bør ringes inn da man i tillegg til henvendelsen også kan gi informasjon om viktighet og avklare upresisheter i saken slik at unødvendige forsinkelser unngås.

14.5.   Behandlingstid

Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående. Alle supporthenvendelser er påbegynt senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides det kontinuerlig med til den er avsluttet. Løsningstiden er i en rekke tilfeller avhengig av både Kunden og Tredjeparter og kan derfor ikke garanteres.

14.6.   Avslutning av saker

Når supportsenteret skriftlig har bedt Kunden om bekreftelse på at saken er løst, lukkes saken etter 2 dager ved manglende svar. Viser det seg at saken ikke er løst må Kunden melde inn saken på nytt.

14.7.   Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Inkludert i supportavtalen er:

 • Hjelp i feilsituasjoner og avklaring av problemstillinger som måtte oppstå.
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Patching og Oppgradering av programvare som er automatisert/standardisert.
 • Abacus Fix IT iht til egen Tjenestebeskrivelse
 • Det utstyret som er spesifisert i Bilag 1 priser og mengde

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Endringer og bytte av utstyr eller programvare, oppgraderinger som krever individuelle vurderinger eller manuelt arbeid
 • Oppsett av utstyr eller programvare som ikke har virket tidligere
 • Opplæring av Kundens ansatte
 • Utførelse av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

14.8.   Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

14.9.   Overvåkning av tjenester

Tjenesten inkluderer overvåkning av inntil 10 tester og kan utvides med 10 og 10 nye tester som opsjon. Tjenester som overvåkes varsles automatisk på mail. Overvåkning av backup kan avtales som opsjon. Se egen Tjenestebeskrivelse

14.10. Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

15.0 Avtale om Abacus Backup i skyen – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra vårt Tekniske supportsenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

15.1.  Abacus Backup generelt

Leverandøren skal sette opp, drifte og overvåke Kundens Backup. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket utstyr og personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet.

15.2.  Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

15.3.  Tilgjengelighet

Vårt support- og teknisksenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid. Tjenestene er normalt tilgjengelig 24/7/365.

15.4.  Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Tjenesten inkluderer: oppsett, lisenser, drift, oppfølging og egnet sentralt utstyr for lagring av kundens Backup i Abacus It sitt driftssenter i Verdal. Løpende maskinell kontroll av Backuplogger med tilhørende manuell etterkontroll og arbeid ved behov eller som stikkprøver.

Inkludert i avtalen er: (Gjelder ikke tidligere Backuptjenester under utfasing)

 • Veeam lisenser på kundens utstyr, sentral lagring, maskinvare og lisenser.
 • Daglig e-post til kunde om status (hvis ønskelig)
 • Løpende maskinell kontroll
 • Daglig manuell kontroll og oppfølging av Kundens Backup.
 • Løpende oppbevaring av inntil 19 kopier av Kundens data. (7 dager, 5 uker, 6 måneder)
 • Det tas Backup av det utstyret som er spesifiser (Servere, og brukere) i avtalen.
  • Brukere: E-post, OneDrive og SharePoint data i O365
  • Servere: Hoster og VM’er
  • SQL: Transaksjon Log Backup internt på SQL server. Hver 4 time mellom 06.00 og 18.00
   • Overføres Datasenter 1 gang per døgn per Host

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Restore jobber
 • Opplæring av Kundens ansatte eller utførelse av Kundens arbeid
 • Timeforbruk knyttet til tidligere Backup-tjenester under utfasing
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

15.5.  Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

15.6.  Backup i Skyen (tidligere tjenester)

Dersom Kunden har Backup som en tjeneste levert via Abacus IT AS. Gjelder alltid underleverandørens betingelser i sin helhet. Arbeid på disse tjenestene er alltid konsulentarbeid.

15.7.  Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart

16.0 Avtale om Abacus Sikkerhetspakke – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra vårt Tekniske supportsenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

16.1.  Abacus Sikkerhetspakke generelt

Leverandøren skal sette opp, drifte og overvåke Kundens antivirus og O365 brukerdata Backup. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket utstyr og personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet.

16.2.  Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

16.3.  Tilgjengelighet

Vårt support- og teknisksenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid. Tjenestene er normalt tilgjengelig 24/7/365.

16.4.  Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Tjenesten inkluderer: oppsett, lisenser, drift, oppfølging og egnet sentralt utstyr for lagring av kundens O365 Backup i Abacus It sitt driftssenter i Verdal. Løpende maskinell kontroll av Backuplogger med tilhørende manuell etterkontroll og arbeid ved behov eller som stikkprøver.

Inkludert i avtalen er: (Gjelder ikke tidligere Backuptjenester under utfasing)

 • Veeam lisenser, sentral lagring, maskinvare og lisenser.
 • Daglig e-post til kunde om status (hvis ønskelig)
 • Løpende maskinell kontroll
 • Daglig manuell kontroll og oppfølging av Kundens O365 Backup.
 • Løpende oppbevaring av inntil 19 kopier av Kundens data. (7 dager, 5 uker, 6 måneder)
 • Det tas bare Backup av Brukerdata i avtalen.
  • Brukere: E-post, OneDrive og SharePoint data i O365

Følgende er alltid konsulentoppdrag:

 • Restore jobber
 • Opplæring av Kundens ansatte eller utførelse av Kundens arbeid
 • Timeforbruk knyttet til tidligere Backup-tjenester under utfasing
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr som ikke er medtatt i Bilag 1 priser og mengde

16.5.  Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

16.6.  Backup i Skyen (tidligere tjenester)

Dersom Kunden har Backup som en tjeneste levert via Abacus IT AS. Gjelder alltid underleverandørens betingelser i sin helhet. Arbeid på disse tjenestene er alltid konsulentarbeid.

16.7.  Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

17.0 Avtale om Abacus Nettsky – Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelsen regulerer drift, støtte og support fra en av våre Tekniske driftssenter. Øvrige konsulenttjenester reguleres av tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester

17.1.  Nettsky og drift generelt

Leverandøren skal drifte Kundens programvareplattform, herunder tilhørende utstyr og programvare. Samt drive Teknisk Support på løpende basis. Leverandøren skal gjøre en forretningsmessig og faglig rimelig innsats ved utførelse av den avtalte tjenesten. Leverandøren skal benytte skikket personell for alle oppgaver. Alle oppgaver utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet. I bunnen av tjenesten ligger Visolit sitt konsept og Hostingsenter, Abacus IT sitt konsept og Hostingsenter i Verdal, eller Azure fra Microsoft

17.2.  Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

17.3.  Tilgjengelighet og rekkefølge

Vårt supportsenter er bemannet innenfor Normal Arbeidstid. Tjenesten er normalt tilgjengelig 24/7/365. Se generelle betingelser for nedtidsklausuler og vedlikeholdsvinduer. Support henvendelser søkes løst i den rekkefølge de kommer inn. Hastesaker bør ringes inn da man i tillegg til henvendelsen også kan gi informasjon om viktighet og avklare upresisheter i saken slik at unødvendige forsinkelser unngås.

17.4.  Behandlingstid og avslutning av saker

Support henvendelser vil besvares raskest mulig og en stor andel av sakene behandles omgående. Alle supporthenvendelser er påbegynt senest innen 2 virkedager. En påbegynt henvendelse arbeides det kontinuerlig med til den er avsluttet. Løsningstiden er i en rekke tilfeller avhengig av både Kunden og Tredjeparter og kan derfor ikke garanteres. Når supportsenteret skriftlig har bedt Kunden om bekreftelse på at saken er løst, lukkes saken etter 2 dager ved manglende svar. Viser det seg at saken ikke er løst må Kunden melde inn saken på nytt.

17.5.  Avgrensing mot konsulentoppdrag.

Support er hjelp til bruk eller i feilsituasjoner. Andre forhold er konsulentoppdrag. Henvendelser som er konsulentoppdrag overføres automatisk til en konsulent og belastes i tråd med gjeldende betingelser i Avtale om Konsulenttjenester.

Inkludert i Nettsky avtalen er:

 • Hjelp i feilsituasjoner og avklaring av problemstillinger som måtte oppstå.
 • Mulighet for fjernstyring/fjernsupport
 • Patching og Oppgradering av programvare som er automatisert/standardisert.
 • OS og Office lisenser på den sentrale plattformen
 • Drift og feilretting av de programmene og tjenestene som er spesifisert i Bilag 2 Nettsky priser og mengde
 • Backup i tråd med betingelser angitt under Abacus Backup

Følgende er alltid konsulentoppdrag eller tillegg:

 • Endringer og bytte av lokalt utstyr eller programvare
 • Oppgraderinger som krever individuelle vurderinger eller manuelt arbeid. (Fagapplikasjoner)
 • Opplæring av Kundens ansatte
 • Utførelse av arbeid for Kunden
 • Ekspressoppdrag
 • Utstyr og programvare som ikke er medtatt i Bilag 2 priser og mengde

17.6.  Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

17.7.  Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

 

18.0 Avtale om Abacus Programvare – Bruks- og Lisensavtale

Bruks- og lisensavtalen regulerer bruk, leie, drift, støtte og av Abacus IT AS sin programvare levert kunden. Øvrige tjenester reguleres av tilhørende tjenestebeskrivelser.

18.1.  Lisens og Bruksrett generelt

Bruksrett leies utelukkende ut som abonnement – minimum 12 måneder for nye kunder. Det er ikke anledning til å benytte programmet på noen som helst måte uten å akseptere hele lisensavtalen. Bruksrett følger definerte personer. Kunden plikter å rapportere bruk (Tilgang) til Leverandøren. Leverandøren har rett til å kontrollere hvem som har tilgang.

18.2.  Supporthenvendelser

Alle supporthenvendelser skal være til vårt supportnummer 40001850 eller på mail til support@abacus-it.no Henvendelser direkte til våre konsulenter eller utviklere regnes alltid som Konsulenttjenester og faktureres etter medgått tid.

18.3.  Tilgjengelighet og levering (Leverandørens plikter)

Leverandøren forplikter seg til å videreutvikle programvaren og rette feil. Disse endringene skal distribueres på egnet vis til Kunden og med et intervall som er tilpasset Kundens bruk. Leverandøren tilstreber minst mulig feil i Programmet. Endringsønsker og feilretting (utover ordinære versjoner initiert av Leverandøren) initiert av Kunden utføres og belastes i tråd med Tjenestebeskrivelse Konsulettjenester.

18.4.  Vederlag (Kundens plikter)

For leveranser som omfattes av denne avtale skal Kunden betale slikt vederlag som fremgår av Bilag 1 eller den til enhver tid gjeldende prisliste på www.abacus-it.no/betingelser Ved den årlige prisjusteringen kan Leverandøren justere prisen med inntil tolvmånedersendringen i SSB sin lønns-KPI. Dersom endringer i betingelser eller priser ensidig er utover dette har Kunden rett til å si opp avtalen i en 14 dagers periode fra Kunden ble orientert om prisendringen. Etter 14 dager uten tilbakemelding anses Kunden å ha akseptert de nye prisene. Endringsønsker, betalt feilretting og oppgradering av Kundespesifikke installasjoner belastes med ordinære timesatser i tråd med tjenestebeskrivelse Konsulenttjenester.

18.5.  Rettigheter til programmet

Alle rettigheter til programmet tilhører Abacus IT AS og er beskyttet av internasjonale konvensjoner og norsk lov om opphavsrett.

18.6.  Force majeure

Leverandøren har ikke ansvar dersom avalen helt eller delvis hindres eller vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Avtalen bortfaller ikke ved slike forhold med mindre partene blir enige om det.

18.7.  Eksklusivitet

Leverandøren gir Kunden en begrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke programmet for det antall brukere eller enheter som har blitt avtalt.

18.8.  Juridiske forbehold

Til tross for omfattende kvalitetssikring, vil det være helt umulig å kunne sikre seg mot eventuelle feil som kan ha oppstått i et så omfattende produkt som Programvaren fra Abacus IT er. Leverandøren er kun ansvarlig overfor Kunden for Programmet på den måten at feil skal rettes til neste versjon gitt at ressursene til retting står i forhold til feilens ulemper. For øvrig skal Leverandøren søke å utvikle et mest mulig feilfritt og hensiktsmessig produkt. Kunden godtar at han ikke kan gjøre noe krav gjeldende for mulige feil i Programmet
På bakgrunn av ovenstående, må informasjon som kan forårsake skade ved feil eller ufullstendighet, kvalitetssikres av brukeren. I alle tilfeller forbeholder Leverandøren seg å maksimalt erstatte et års abonnementsavgift for skade oppstått som følge av feil i programmet eller tjenestene.

18.9.  Versjoner og oppgraderinger

Det forutsettes at Kunden har gyldig bruksrett og at siste versjoner benyttes. Leverandøren kan pålegge oppgradering.

18.10.                  Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

19.0 Databehandleravtale

Databehandleravtale iht. personopplysningsloven og personvernforordningen. Veileder finnes på www.datatilsynet.no

NB: Denne brukes normalt IKKE da generelle betingelser punkt 0.8 sammen med Tjenesteavtalene for de respektive tjenestene og kapitel 17 «Tjenestevilkår – Personopplysninger – Databehandleravtale» normalt er en tilstrekkelig Databehandleravtale.

19.1.  Partene

Avtalen er inngått mellom Kunden som Behandlingsansvarlig og Abacus IT AS som Databehandler

19.2.  Hensikt

Avtalens hensikt er å sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og sette en klar ramme for hvordan databehandler kan behandle opplysningene. Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

19.3.  Formål

Lagring, teknisk prosessering og tilgjengeliggjøring av data for behandlingsansvarlig. Ytterligere informasjon om den konkrete behandlingen fremgår av relevante Tjenestevilkår

19.4.  Databehandlers plikter

Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt.

Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift.

Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette. Behandlingsansvarlig bærer kostnadene ved slik bistand. Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

19.5.  Bruk av underleverandører

Databehandler benytter underleverandører på deler av den tekniske infrastrukturen. Disse er automatisk underlagt denne avtale. Samtlige som på vegne av databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse.

19.6.  Sikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak både tekniske og organisatoriske, som er nødvendig for et tilstrekkelig nivå av sikkerhet tilpasset den risikoen som behandlingen representerer. Databehandler skal sikre at det utelukkende er autorisert personell som har adgang til opplysningene. Avviksmelding skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

19.7.  Varighet

Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig kan pålegge databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning. Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig frist på 1 måned, jf. Neste punkt i denne avtalen.

19.8.  Ved opphør

Ved opphør av denne avtalen plikter databehandler å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen.

Det skal avtales at databehandler skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.

Avtalen om opphør bør spesifisere på hvilken måte sletting og/eller destruksjon skal skje etter avtalens opphør.

Databehandler skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.

19.9.  Endringer, fakturering og terminering

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Selve Databehandleravtalen har ingen kostnad. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

Vedlegg1: Priser og avtalt mengde.

Visma Support og service avtale

TjenesteEnhetPrisInkludert
Visma Basic Support og serviceCMRR verdi10%
Visma Standard Support og serviceCMRR verdi20%
Visma Anbefalt Support og serviceCMRR verdi30%
Visma Extended Support og serviceCMRR verdi40%
Visma “All Inclusive” Support og serviceCMRR verdi75%
Visma Byrå Basic Support og service*CMRR verdi10%
Visma Byrå Standard Support og service 1-2 brukere*CMRR verdi50%
Visma Byrå Standard Support og service 3-10 brukere*CMRR verdi30%
Visma Byrå Standard Support og service 11+ brukere*CMRR verdi20%
HRM direkte med Visma Software – “Rabatt på avtalen”-50%
HRM Inkludert i avtalen

*CMRR => Current Monthly Recurring Revenue => Løpende kostnad som betales til Visma for selskapets brukere eller Byråets Interne brukere ved byrå.

Konsulenttjenester

TjenesteEnhetPris/rabattInkludert
Konsulent og utviklings timerTime1.565, –x
Timebank50 timer10%
Timebank100 timer15%
Timebank fornyelseFyll inn antall timer:
Prosjektledelse20 % av prosjekttid1.565, –
*ExpressoppdragHenvendelse2.950, –x

*Prioritert oppgave kan avtales per telefon- arbeidet påbegynnes innen 1 time. Medgått tid faktureres i tillegg.

Abacus FIX IT

TjenesteEnhetPrisAntall Inkludert
KlientutstyrBruker eller enhet/mnd.104,-
ServereServer instans /mnd.515,-
Etablering1 mnd. leiex

Abacus IT Nett

TjenesteEnhetPrisAntall Inkludert
Trådløstpunkt (MR33 inne)Stk/mnd305,-
Trådløstpunkt (MR74 ute)Stk/mnd580,-
Brannmur for bedrift (MX64)Stk/mnd567,-
Brannmur for bedrift (MX65 – 2PoE)Stk/mnd672,-
Brannmur Advanced Sec (Ikke ASP)Stk/mnd150,-
Brannmur for hjemmekontor (Z3)Stk/mnd200,-
Switch 24 Porter (MS120-24P)Stk/mnd777,-
Switch 8 Porter (MS220-8P)Stk/mnd278,-
Kamera (MV21 inne)Stk/mnd620,-
Kamera (MV71 ute)Stk/mnd720,-
Umbrella (DNS filter)Stk/mnd50,-
Etablering1 mnd. leiex

Abacus Åpen bok

TjenesteEnhetPrisAntall Inkludert
Utstyr og std. programvareIng. Faktura15% DG
OrdregebyrBestilling100,-

Abacus Teknisk

TjenesteEnhetPrisAntall Inkludert
Abacus SikkerhetspakkeBruker (O365 bruker inkl. 10 GB)99,-
Teknisk KlientdriftBruker eller enhet/mnd.250,-
Teknisk ServerdriftServer instans /mnd.950,-
Abacus BackupServer host/Vm /mnd. (inkl. 100 GB)
Abacus BackupO365 bruker /mnd. (inkl. 10 GB)
Abacus BackupEkstra lagring utover inkl. 100/10
Etablering1 mnd. leiex
Nettskytjenester fra driftssenterIht. eget vedlegg Azure/Visolit/Verdal

 

Abacus Programvare

TjenesteEnhetPrisAntall Inkludert
Abacus Converter Grunnmodul0-5 rutiner1.950, –
Abacus Converter overvåkningPer 5 rutiner490,-
Abacus Converter Rutine EnkelPer utviklet Rutine1.950, –
Abacus Converter Rutine MiddelsPer utviklet Rutine2.950, –
Abacus Converter Rutine AvansertPer utviklet Rutine4.950, –
Endring av rutine logikk belastes etter medgått tid.
Abacus Visma.NET DatavarehusPer Kundeforhold (Hos Visma)1.950, –
BIG (Business)Feilretting og oppgradering

Per Installasjon

950,-
Addon (Global)Per Globalserver950,-
Webservice (Global)Oppgradering og vedlikehold, overvåkning950,-
Excel Link 0-10 brukere250,-
Excel Link Doc senter100,-
FTP TilgangPer prosess100,-
eWare timePer bruker190,-
eWare Stock Lager/Innkjøp/OrdrePer Selskap1.950, –
eWare Stock MultilokasjonPer lager590,-
eWare Stock OmpakkPer selskap950,-
eWare Stock leie håndterminalPer enhet490,-
eWare Stock TerminalPer enhet190,-
eWare MPSPer selskap490,-
Etablering1 mnd. leiex

Avtalerevisjoner, faktureringsrutiner, endringsrutiner, terminering og øvrige betingelser finnes her www.abacus-it.no/betingelser Prisene følger av vedlegget og mengden justeres automatisk i tråd med faktisk forbruk/behov. Avtalen fornyes automatisk for 3 og 3 måneder 1 måned før kvartalsstart.

1.0 Generelle Bestemmelser

0.1.     Avtalens formål

Avtalens formål er å sikre kunden bistand til sine IT løsninger slik at kostnadseffektiv drift og optimal leveransekvalitet sikres ved å regulere Leverandørens leveranser til Kunden.

0.2.     Leveransens omfang

Avtalen omfatter tjenester som beskrevet i Avtalen og Leverandørens tjenestebeskrivelser på www.abacus-it.no/betingelser

0.3.     Kontaktinformasjon

For spørsmål som vedrører avtalemessige eller merkantile forhold skal Kundens bruke sin kontaktperson.

Bestilling av oppdrag skal sendes pr e-post til Leverandørens supportsystem eller avklares med Kundens kontaktperson

0.4.     Kundens plikter og ansvar

Opplysningsplikt

Kunden plikter uoppfordret å gi Leverandør alle opplysninger som kan ha relevans for oppgaver som skal utføres og systemets drift og tilstand forøvrig.

0.5.     Merkantile bestemmelser

Prisendring

 • Prisene indeksreguleres årlig med bakgrunn i KPI. Prisene på konsulenttimer indeksreguleres årlig med bakgrunn i KPI kategori 6.1
 • Etter utløp av Avtalens Hovedperiode kan Leverandøren endre alle prisene i avtalen med samme varslingstid som gjelder for oppsigelse.
 • Ved prisøkning på mer enn 25% innenfor avtaleperioden på enkeltelementer i Leverandørens direkte kostnader (som f.eks. brukerlisenser), kan Leverandøren kreve prisjustering for å kompensere for ekstrakostnadene.
 • Prisene slik de er angitt i siste versjon av Avtalen(e) på abacus-it.no/betingelser gjelder

Reise, opphold, diett og andre utlegg

Utgifter ved kjøring med bil inklusive Km, parkering og bompenger er inkludert i ”Medgått Tid” i de tilfeller Kunden belastes for Medgått Tid.

Utlegg

Andre reiseutgifter og utlegg på vegne av Kunden belastes Kunden i henhold til regning eller Statens satser med tillegg av 10 % administrasjonsgebyr. Kunden kan velge å dekke slike utgifter selv ved å stå for nødvendige forskutteringer.

Offentlige avgifter

Priser angitt er eksklusive skatter og offentlige avgifter

Fakturering

Tjenester faktureres i henhold til prisene angitt i avtalens Bilag eller i den aktuelle Tjenestebeskrivelsen

Avtale tjenester faktureres forskuddsvis for en periode på 3 måneder med forfall ved periodestart.

Tjenester faktureres fra og med bestillingstidspunktet til og med oppsigelsestiden.

Elektroniske tjeneste belastes 1 månedsleie i etablering om ikke annet er avtalt.

Forbruksbaserte tjenester faktureres etter forbruk med 14d kredittid eller som angitt i Avtalens Bilag.

Vareleveranser faktureres med 14d kredittid fra distributørens fakturadato eller leveringstidspunkt.

Morarenter og gebyrer

Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrenter iht lov om renter ved forsinket betaling og gebyrer iht inkassoloven.

Mislighold av betaling

Hvis kunde misligholder betaling av fordringer fra Leverandør opphører Leverandør’ ansvar i henhold til denne avtale med øyeblikkelig virkning og inntil misligholdet er brakt til opphør. Betalingsforsinkelse på mer enn 14 dager anses alltid som mislighold.

Kundens ansvar i forhold til Avtalen løper uavhengig av om Leverandøren har redusert sitt tjenestenivå som følge av misligholdet.

0.6.     Definisjoner

Normal Arbeidstid

Normal Arbeidstid er alle virkedager, 08:00 til 16:00.

Medgått tid

Medgått Tid er summen av reisetid og tid som benyttes på utførelse av oppgaver for Kunden.

Reisetid

Faktisk reisetid fra Leverandørens representant forlater sitt normale arbeidssted og til avtalt oppmøtested og tilsvarende tid som brukes for å returnere til sitt normale arbeidssted. For oppdrag som medfører overnatting gjelder også som reisetid tid brukt mellom oppdragsstedet og overnattingsstedet.

Konsulenttjenester

Med konsulenttjenester menes her all tjenesteyting som utføres av Leverandøren ansatte for Kunden og som ikke er regulert som egen avtale mellom partene.

Telefonsupport

Med telefonsupport menes bistand på telefon av Leverandørens supportsenter i tråd med betingelser spesifisert i egen tjenestebeskrivelse

Informasjon

Med informasjon menes alle typer data.

Prioriterte konsulentoppgaver

Med Prioriterte konsulentoppdrag menes feil som oppstår på Kundens egne systemer som kan ha vesentlige konsekvenser for Kundens daglige drift.

Ordinære konsulentoppgaver

Konsulentoppgaver uten vesentlige konsekvenser for Kundens daglige drift regnes som uprioriterte ordinære konsulentoppgaver.

0.7.     Taushetsplikt

All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Dette gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

0.8.     Behandling av personopplysninger – Databehandleravtale

Abacus behandler personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk. Se også Personvernerklæringen som gjelder for individer. Abacus er behandlingsansvarlig i de tilfellene hvor Abacus behandler personopplysninger om Kunden og Kundens Brukere, hvor Abacus bestemmer formålet, metoder og ressurser, som skal benyttes. For de tilfellene hvor Abacus behandler personopplysninger på vegne av Kunden, hvor Kunden bestemmer formål og metoder er Abacus databehandler og Kunden behandlingsansvarlig. Dette avsnittet sammen med relevant formål i den enkelte Tjenestebeskrivelse er en komplett Databehandleravtale. Databehandleravtalen trenger ingen særskilt signatur, men følger av gjeldene regelverk, våre generelle betingelser (disse) og relevante Tjenesteavtaler/beskrivelser/betingelser. Når Abacus er Databehandler er det Kunden som er Behandlingsansvarlig og dermed Kunden som har ansvar for å sikre lovlig formål og grunnlag (hjemmel) for behandlingen.

0.8.1.    Formålet med databehandlingen

Lagring, teknisk prosessering og tilgjengeliggjøring av data for behandlingsansvarlig. Ytterligere informasjon om den konkrete behandlingen fremgår av relevante Tjenestevilkår

0.8.2.    Databehandlers plikter

Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt.

Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette. Behandlingsansvarlig bærer kostnadene ved slik bistand. Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

0.8.3.    Bruk av underleverandører

Databehandler benytter underleverandører på deler av den tekniske infrastrukturen. Disse er automatisk underlagt denne avtale. Samtlige som på vegne av databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse.

0.8.4.    Sikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak både tekniske og organisatoriske, som er nødvendig for et tilstrekkelig nivå av sikkerhet tilpasset den risikoen som behandlingen representerer. Databehandler skal sikre at det utelukkende er autorisert personell som har adgang til opplysningene. Avviksmelding skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

0.8.5.    Varighet

Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig kan pålegge databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning. Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig frist på 1 måned, jf. Neste punkt i denne avtalen.

0.8.6.    Ved opphør

Ved opphør av denne avtalen plikter databehandler å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen. Det skal ved opphør avtales at databehandler skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.

Avtalen om opphør bør spesifisere på hvilken måte sletting og/eller destruksjon skal skje etter avtalens opphør.

Databehandler skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.

0.9.     Force Majeure m.v.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

0.10.   Reklamasjon ved mislighold

Reklamasjon

Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må omgående og uten unødig opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til mislig­holdet. Reklamasjon må senest skje innen 30 dager etter at forholdet ble kjent for parten.

Utbedring og prisavslag

Dersom kunden i avtaleperioden skriftlig reklamerer i samsvar med forrige punkt og det faktisk foreligger et saklig mislighold, skal Leverandør foreta nødvendige utbedringer for at avtalens ytelser og krav skal bli oppfylt.

Dersom Leverandør etter gjentatte forsøk ikke lykkes med utbe­dringer, kan kunden i stedet for utbedring kreve forholdsmessig prisavslag.

Eventuelle påløpte standardiserte sanksjoner og forsinkelses­renter skal komme til fradrag ved beregning av prisavslag.

Heving

Hver av partene har rett til å heve avtalen med 14 dagers varsel ved vesentlig mislighold fra den annen part. Dersom den misligholdende part har utbedret forholdet som utløste hevingsretten innen fristen på 14 dager er gått ut bortfaller retten til heving.

En part kan heve avtalen dersom den annen part innstiller sine betalinger, innleder gjeldsforhandlinger eller det åpnes konkurs.

Erstatning

Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for doku­mentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger:

Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, blant annet, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

Leverandørens erstatningsplikt er uansett begrenset det samlede vederlag under avtalen i en 3 måneders periode.

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

0.11.   Varighet og opphør

Avtalens Hovedperiode er angitt på Avtalens forside. Oppsigelse skal skje skriftlig, med 3 måneders varsel regnet fra utløpet av inneværende kalendermåned, med mindre Tjenestebeskrivelsen har en kortere oppsigelsestid.

Etter utløp av Hovedperioden løper Avtalen videre med gjensidig rett for partene til å si opp med 3 måneders varsel.

Kunden kan tre ut av avtalen i kontraktsperioden med 3 måneders varsel ved å løse inn 50% av kontraktsverdi for de resterende månedene av avtalt kontraktsperiode.

0.12.   Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger innen 1 måned etter at en av partene har meddelt den andre part om at en konflikt har oppstått.

Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter reglene i Voldgiftsloven. Voldgiften avgjør tvisten med endelig og bindende virkning for begge parter.

I tilfellet søksmål, er verneting i den kommunen Leverandøren har sin faste forretningsadresse bestemt for partene i kontrakten og garantistene, og varsel skal gis som for innenbysboende.

0.13.   Uoverensstemmelser i Avtalen

Ved uoverensstemmelse mellom innholdet i avtaleteksten og Avtalens Bilag er det bestemmelsene i Avtalens Bilag som gjelder.

0.14.   Versjoner av Avtalen

Det er alltid siste versjon av avtalen som gjelder. Den finnes tilgjengelig på leverandørens nettsider www.abacus-it.no/betingelser og utleveres på forespørsel. Enhver betaling av tilsendt faktura er aksept av siste versjon.

17.0 Tjenestevilkår – Personopplysninger – Databehandleravtale

17.1.   Generelt om Tjenester og Personopplysninger

Abacus sin leveranse av ulike tjenester innebærer behandling av personopplysninger på vegne av kunde. For disse tjenestene er da Abacus Databehandler og Kunden Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven og forordningen. Når Abacus er databehandler på vegne av Kunden er dette regulert av særskilte vilkår angitt i kapittel 0.8 under Generelle betingelser i vår Tjenesteavtale. For de tjenester og prosesser hvor Kunden helt eller delvis er Behandlingsansvarlig er det Kunden som har ansvar for å sikre lovlig formål, rettslig grunnlag (hjemmel), informasjonsplikten og øvrig oppfølging. Nedenfor følger oversikt over opplysninger som er relevante for Partenes oppfølging av databehandlervilkårene.

17.2.   Visma Supportavtale(r)

FormålSikre rask og effektiv support på Kundens Visma tjenester
Personopplysninger som behandlesBrukernavn, passord, kontaktinformasjon, utstyr, innstillinger og versjoner
Behandlingen av personopplysningenePersonopplysningene lagres i support og administrativt system.
Sletting av personopplysningenePå forespørsel fra Kunden.
Bruk av underleverandørerTechnet, Visma og SuperOffice

17.3.   Konsulent, Prosjekt, Utviklingstjenester og Fast oppdrag

FormålSikre rask og effektiv support på Kundens vegne
Personopplysninger som behandlesBrukernavn, passord, kontaktinformasjon, utstyr, innstillinger og versjoner
Behandlingen av personopplysningenePersonopplysningene lagres i support og administrativt system.
Sletting av personopplysningenePå forespørsel fra Kunden.
Bruk av underleverandørerTechnet, Visma og SuperOffice

17.4.   Abacus Fix IT

FormålSikre rask og effektiv patching, sikkerhetskontroll, viruskontroll og support på Kundens utstyr
Personopplysninger som behandlesBrukernavn, passord, kontaktinformasjon, utstyr, innstillinger og versjoner
Behandlingen av personopplysningenePersonopplysningene lagres i support og administrativt system. Samt i IBM sitt Big Fix panel
Sletting av personopplysningenePå forespørsel fra Kunden.
Bruk av underleverandørerIBM, CarbonBlack, Technet, Visma og SuperOffice
Hvor data lagresPrimært på Kundens utstyr og i Abacus sine datasentre i Norge

17.5.   Abacus IT-Nett

FormålSikre rask og effektiv patching, sikkerhetskontroll og support på Kundens nettverksutstyr. Beskytte kunden mot uautorisert tilgang fra Internett.
Personopplysninger som behandlesBrukernavn, passord, kontaktinformasjon, utstyr, innstillinger og versjoner
Behandlingen av personopplysningenePersonopplysningene lagres i support og administrativt system. Samt i Cisco Meraki sitt Globale overvåkningssystem.
Sletting av personopplysningenePå forespørsel fra Kunden.
Bruk av underleverandørerCisco, Technet, Visma og SuperOffice
Hvor data lagresPrimært på utplassert Nettverksutstyr

17.6.   Abacus Teknisk Klientdrift, Serverdrift og Backup

FormålSikre rask og effektiv drift, patching, sikkerhetskontroll og support på Kundens utstyr. Beskytte kunden mot uautorisert tilgang fra Internett. Sikre backup
Personopplysninger som behandlesBrukernavn, passord, kontaktinformasjon, utstyr, innstillinger og versjoner, samt alle personopplysninger Kunden oppbevarer
Behandlingen av personopplysningenePersonopplysningene lagres i support og administrativt system. I IBM og Cisco Meraki sitt Globale overvåkningssystem. I Abacus sine datasentre i Norge og på Kunde utstyr
Sletting av personopplysningenePå forespørsel fra Kunden.
Bruk av underleverandørerIBM, Cisco, Technet, Veeam, Visma og SuperOffice
Hvor data lagresPrimært hos Kunden og i Abacus sine datasentre i Norge

17.7.   Abacus Nettsky

FormålSikre rask og effektiv drift, patching, sikkerhetskontroll og support på Kundens tjeneste. Beskytte mot uautorisert tilgang fra Internett.
Personopplysninger som behandlesBrukernavn, passord, kontaktinformasjon, utstyr, innstillinger og versjoner, samt alle personopplysninger som Kunden oppbevarer
Behandlingen av personopplysningenePersonopplysningene lagres i support og administrativt system. I IBM og Cisco Meraki sitt Globale overvåkningssystem. I Abacus sine datasentre i Norge og på Utstyret som driftes hos Kunden der det måte stå.
Sletting av personopplysningenePå forespørsel fra Kunden.
Bruk av underleverandørerMicrosoft, Cisco, IBM, Technet, Veeam, Visma og SuperOffice
Hvor data lagersPrimært i Abacus sine datasentre i Norge eller MS Azure sine Datasentre i Europa