Oppføringer av Helen Bråstein

VISMA Global: Benytt Excel i budsjettprosessen

Visste du at det finnes et ferdig budsjettark som kan kobles mot Visma Global?

Budsjettet legges inn i en ferdig definert budsjettmal som enkelt overføres til Visma Global når budsjettprosessen er ferdig. Ved å benytte denne malen har man mulighet til å hente for eksempel årets/fjorårets tall direkte fra Visma Global.…