Oppføringer av Helen Bråstein

Huldt & Lillevik: lønnsart 12 for Trekk i lønn for ferie

Trekk for feriedager skal registreres med negativt fortegn i perioden og rapporteres i a-meldingen med lønnsbeskrivelse Trekk i lønn for ferie.

Lønnsart for trekk: Nr. 12 i Standard lønnsartregister eller opprettet som her:

lønnsart12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig å merke seg at feltet Pensjon skal stå til Nei.…

Huldt & Lillevik: Huldt & Lillevik Lønn 5.17.2

Ny versjon av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 er tilgjengelig og klar for nedlastning.

De viktigste nyhetene/endringene i denne versjonen er:

  • Trekk i lønn for ferie – automatisk beregning av trekk
  • Avsluttede arbeidsforhold i a-melding
  • Endring i arbeidsforhold knyttet mot løpende fravær/permisjon
  • ISO 20022 – enkelte endringer, og eget oppsett for DNB
  • Terminoppgjør Svalbard/Jan Mayen inkluderes i ordinært terminoppgjør
  • Nytt felt for registrering av avdelingsleder
  • Automatisk konvertering kundenummer
  • Nye søkefelt er lagt til på Kartotek | Personer | Søk

Les produktnotatet nøye for å få oversikt over alle endringer i versjonen.

Visma Lønn: Reskontro fordringshaver

For å slippe å manuelt registrere betalingene i banken, kan du registrere referanse eller KID på lønnstransaksjonen. Dette gjelder lønnstransaksjoner som for eksempel utleggstrekk, bidragstrekk og fagforeningstrekk.

KID / Referanse til reskontro

Hvis du bruker denne muligheten, inneholder transaksjonen som blir overført til regnskap, nok informasjon til at den kan remitteres fra regnskapssystemet.

Veien til ERP skyen

Norsk næringsliv står i dag overfor en digitaliseringsbølge de færreste ser rekkevidden av, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma. Den må møtes med initiativ og omstillingsvilje.

På ERP-feltet ligger nå alle muligheter åpne, også for de større selskapene.

– Vi går inn i en tid der omstillingstakten skyter fart.