Oppføringer av Tom Benonisen

Visma Global: Lagertelling

Her er en enkel guide til telling i Visma Global: 1) Gå til Rutiner/Satsvise rutiner/Lagerstyring. Velg generer lagertellingsliste og trykk start. Du kan her velge å begrenste på grupperinger, lagersted, plassering osv. […]