Visma Lønn: Veiledning til hvordan du kan endre et fravær ( låse opp)

Dersom  du skal endre (eller slette) et fravær som er registrert i Absence og er overført til Visma Lønn må du låse opp fraværet i Visma Lønn før du får endret fraværet i Absence.

Lås opp fravær

For å låse opp fravær i Visma lønn, gjør du følgende:

Gå til skjermbildet i Visma Lønn hvor data utveksles med Visma.net Absence (se under).

 1. Velg knappen «Lås opp fravær»
 2. Søker frem ansatt som du skal du endre på (ansatt nr eller ansatt navn)
 3. Du får frem en liste med låste fraværstilfeller (se skjermbilde nederst)
 4. Velg ikonet på de(n) fraværstransaksjonen som du skal endre (evt slette) i Absence
 5. Fraværet du har valgt vil flyttes til «Fraværstilfeller til opplåsning»(tabellen under)
 6. Velg knappen «Lås opp», og Visma Lønn låser opp fraværet i Absence
 7. Den ansatte (eller du) kan nå endre fraværet som er registrert i Absence
 8. Har du endret på fravær som må godkjennes (for eksempel ferie) må dette godkjennes på nytt før du får lest inn fraværet til Visma Lønn.
 9. Neste gang du leser inn fravær fra Absence vil Visma Lønn være oppdatert

Oppgradering av ditt lønnssystem

Vi planlegger oppgradering av lønnsystemet – BESTILL NÅ!

Årsoppgjørsversjonen av ditt lønnssystem kommer i desember. Du trenger denne versjonen for å avslutte lønnsinnberetningen 2018 samt kjøre lønn for 2019. Ønsker du at vi skal ta hånd om oppgraderingen?

Bestill din oppgradering nå

Vi er allerede i gang med planleggingen av oppgraderingsoppdrag slik at alle våre kunder får oppgradert før første lønnkjøring i 2019. For at vi skal lage en god plan for oppgradering, ønsker vi at du sender oss bestilling på oppgradering til support@abacus-it.no allerede nå. Vi trenger også dato for første lønnskjøring i 2019 slik at vi kan planlegge oppgraderingene. Så snart vi har lagt en plan, vil vi sende deg informasjon om oppgraderingsdag av ditt lønnssystem.

Har du en gammel server?

Lønnsprogrammet kan ikke lenger kan kjøres på SQL server 2008 og 2008 R2. Har du en av disse, må du oppgradere til nyere versjon av SQL server før installasjon av lønnsprogrammet. Kontakt oss om du ønsker at vi skal sjekke versjonen på din server. 

Dersom du ønsker at vi IKKE skal håndtere oppgradering av ditt lønnssystem er det også fint med en tilbakemelding.

Takk for hjelpen!

Årsavslutningsveiledning for Huldt & Lillevik og Visma lønn – tilgjengelig for bestilling

Har du ikke fått deltatt på Lønnsforum høst 2018 eller våre årsavslutningskurs?
Det er mulig å få tilgang til en elektronisk versjon av Visma Årsavslutningsboka for 2018.

Årsavslutningsboka for 2018 gir deg:

 • Oversikt over aktuelle lover, regler og satser
 • Veiledning til hva du må gjøre i ditt lønnssystem ved årets slutt

Bestill årsavslutningsboka for HULDT & LILLEVIK her

Bestill årsavslutningsboka for VISMA LØNN her

Boken koster kr. 800,- og sendes ut elektronisk av Visma umiddelbart etter bestilling.

Minner også på at du trenger årsoppgjørsversjonen av ditt lønnssystem for å avslutte 2018 og komme i gang med 2019.

Dersom du ikke har bestilt oppgradering av ditt system er det fint om du sender bestilling til support@abacus-it.no slik at du er sikret oppdatering i rett tid.

Lær de nye reglene for beregning av sykepenger – gjeldende fra 1. januar 2019

Du har kanskje fått med deg at reglene for beregning av sykepenger endres fra 1. januar 2019?
Dette er en stor endring som vil påvirke alle arbeidsgivere i Norge.

I tillegg kommer også den digitale inntekstmeldingen og stadig mer av prosessen rundt sykepenger og sykefravær digitaliseres.

Visma har satt sammen et kurs som gir deg en grundig innføring i de nye reglene for sykepenger. Her får du også nødvendig oppdatering på hva som skjer i den digitale prosessen, blant annet hvordan den nye inntektsmeldingen kommer til å se ut.
På kurset får du også en grundig gjennomgang av folketrygdelovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom, herunder reglene om arbeidsgiverperiode, egenmelding, oppfølging av sykmeldte og ferieavvikling ved sykdom.

Alle temaer blir belyst med praktiske eksempler.

Du kan ta kurset i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Ålesund og Tromsø, eller online fra din arbeidsplass.
Vi i Abacus anbefaler dette kurset slik at du blir oppdatert på de nye reglene som påvirker lønnsarbeidet ditt.

Sjekk datoer i ulike byer her.

Sjekk datoer online her.

Vi hjelper deg med it sikkerhet

Gikk du glipp av Visma Community Live 2018? – opptakene er tilgjengelige

Visma Community Live ble gjennomført i uke 43.
Det ble avholdt 22 webinarer med over 3800 deltakere. Les mer