Lær de nye reglene for beregning av sykepenger – gjeldende fra 1. januar 2019

Du har kanskje fått med deg at reglene for beregning av sykepenger endres fra 1. januar 2019?
Dette er en stor endring som vil påvirke alle arbeidsgivere i Norge.

I tillegg kommer også den digitale inntekstmeldingen og stadig mer av prosessen rundt sykepenger og sykefravær digitaliseres.

Visma har satt sammen et kurs som gir deg en grundig innføring i de nye reglene for sykepenger. Her får du også nødvendig oppdatering på hva som skjer i den digitale prosessen, blant annet hvordan den nye inntektsmeldingen kommer til å se ut.
På kurset får du også en grundig gjennomgang av folketrygdelovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom, herunder reglene om arbeidsgiverperiode, egenmelding, oppfølging av sykmeldte og ferieavvikling ved sykdom.

Alle temaer blir belyst med praktiske eksempler.

Du kan ta kurset i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Ålesund og Tromsø, eller online fra din arbeidsplass.
Vi i Abacus anbefaler dette kurset slik at du blir oppdatert på de nye reglene som påvirker lønnsarbeidet ditt.

Sjekk datoer i ulike byer her.

Sjekk datoer online her.