Nye rutiner ved innsending av inntektsopplysningsskjema til NAV

Fra 15. juni 2015 er det nye rutiner for å sende inn inntektsopplysningsskjema (NAV 08-30.01) og krav om sykepenger (sykmeldingens del D) til NAV.

Nå skal inntektsopplysningsskjema, og krav om sykepenger sendes til NAV Forvaltning i arbeidstakers bostedsfylke – ikke til arbeidstakers NAV kontor.

Du kan finne adressene til NAV forvaltning i hvert fylke på nettsidene til NAV.