Visma Lønn: Etterbetaling og lønnsendring

Ofte vil du ha behov for å etterbetale lønn etter lønnsendringer.
Det finnes en rutine for dette i Visma Lønn.

Det som er viktig å tenke på i denne sammenheng er at du må ha lagt inn ny årslønn med ny fra dato og deretter generert nye faste transaksjoner for fast lønn og timelønn.

Pass på at du har lønnsarten for etterbetaling i ditt lønnsartregister. Når du skal etterbetale lønn gjør du dette i vanlig lønnskjøring.

Du henter frem etterbetalingsrapporten ved å gå på utskrifter, periodiske rapporter, etterbetaling. Dobbeklikk på rapportnavnet – her får du opp et utskrifts-parameter der du legger inn Fra/Til. Legg inn evt. ansattnummer dersom ikke alle skal ha etterbetalt for lønnsjustering.

Tilslutt legger du inn de lønnsartene man skal ha etterbetalt for. Trykk på knappen forhåndsvisning og du får en rapport du kan ta utskrift av. Nå er det klar til å overføre etterbetalingen til selve lønnskjøringen. Du må passe på at lønnskjøringen er lukket når du skal overføre etterbetalingstransaksjonene.

Lønnslippen til den ansatte vil vise beregningsgrunnlaget for etterbetalingen. Du finner komplett veiledning på Visma Community

 

Visma har utviklet et Excel ark som du finner under Rutiner, registrering, lønnsjustering (Excel). Ved å benytte dette arket blir det enkelt å justere lønnen. Finner utfyllende informasjon og veiledning her

Kontakt oss på 40001850 eller support@abacus-it.no – så hjelper vi deg i gang med løsningen.