Visma Lønn: Har du tatt i bruk FNO Bransjestandard for rapportering av pensjon?

Visste du at det er mulig å rapportere pensjon med FNO Bransjestandard.

Bransjenormen legger til rette for at lønnsystemene kan rapportere samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Det betyr at alle aktører skal bruke samme format/fil/logikk.
Hør med din pensjonsleverandør om de har støtte for FNO Bransjestandard.

Du finner 2 rapporter i mappen «Pensjonsrapporter» under «Utskrifter»:

  • Rapporten «FNO Bransjestandard» skriver ut data på skjerm/papir
  • Rpporten «FNO Bransjestandard elektronisk» lager xml fil som du deretter sender inn til din pensjonsleverandør.

Merk! Alle ansatte skal rapporteres i alle perioder, selv om det ikke er noen endringer i lønnsdataene.
Se beskrivelse av hvilke felt som har betydning.

Se skrivet «Bransjenorm for elektronisk rapportering av lønnsdata» for informasjon om hva som skal være med i filen og hva de ulike feltene betyr