Visma Lønn: Veiledning til hvordan du kan endre et fravær ( låse opp)

Dersom  du skal endre (eller slette) et fravær som er registrert i Absence og er overført til Visma Lønn må du låse opp fraværet i Visma Lønn før du får endret fraværet i Absence.

Lås opp fravær

For å låse opp fravær i Visma lønn, gjør du følgende:

Gå til skjermbildet i Visma Lønn hvor data utveksles med Visma.net Absence (se under).

  1. Velg knappen «Lås opp fravær»
  2. Søker frem ansatt som du skal du endre på (ansatt nr eller ansatt navn)
  3. Du får frem en liste med låste fraværstilfeller (se skjermbilde nederst)
  4. Velg ikonet på de(n) fraværstransaksjonen som du skal endre (evt slette) i Absence
  5. Fraværet du har valgt vil flyttes til «Fraværstilfeller til opplåsning»(tabellen under)
  6. Velg knappen «Lås opp», og Visma Lønn låser opp fraværet i Absence
  7. Den ansatte (eller du) kan nå endre fraværet som er registrert i Absence
  8. Har du endret på fravær som må godkjennes (for eksempel ferie) må dette godkjennes på nytt før du får lest inn fraværet til Visma Lønn.
  9. Neste gang du leser inn fravær fra Absence vil Visma Lønn være oppdatert