Visma.net Expense- Gi beskjed til dine ansatte om hvordan de kommer godt i gang med løsningen

Informasjon til reisende i Visma.net Expense som kan være grei å sende til nye brukere av løsningen.


Alle logger inn på Visma.net Expense via: https://signin.visma.net

Visma.net Expense er enkelt å bruke. Visma har også laget et brukertips for deg som ansatt. Klikk på linken så kommer du til Visma Community der du vil finne all relevant informasjon

Kontakt oss på support@teneodata.no dersom du ønsker å komme i gang med løsningen