Visma.net Payslip – lønnslipp rett til smarttelefon

Ny tjeneste i Visma.net – Payslip. Klar for kunder som bruker Visma Lønn.

Fremgangsmåte for å kunne ta i bruk Visma.net Payslip

Versjon 9.00 og patch 9.00.1 av Visma Lønn må være installert.

Du må ha On Premises Gateway installert. Denne krever at du har en «Customer admin» i Visma.net. Hvis du ikke kjenner til denne brukeren, ta kontakt med din forhandler. Hvis du bruker Visma.net Approval er OPG allerede innstallert.

Customer%20administrator

Når ovenstående er gjort, gjør du følgende i Visma Lønn.

  • På de ansatte kryss av i feltet Visma.net (HR & Travel)

AnsattV-TVismaNet

MERK! Du må passe på at e-postadressen på den ansatte er lik adressen som den ansatte bruker i Visma.net allerede hvis denne er bruker i Visma.net fra før.

Når du skal overføre lønnsslipper til tjenesten, gjør du som normalt i lønnskjøringen. Når du velger «Lønnsslipp», velger du i utsendelsesmetode = «Klargjør for publisering / send på e-post, skriv ut resten»

publisering%20slipp

Så må lønnsslippene sendes over til Visma.net, det gjør du ved å hente frem valget «Visma.net Payslip» på snarveien på høyre side. (Hentes frem ved å høyreklikke på et ledig område).

publisering%20slipp2

Velg så aktuelt år og lønnskjøring, trykk på knappen «Publiser lønnsslipper».

De ansatte som får ved første gang en e-post om at de er blitt brukere av Visma.net og hvor det står at de må installere en «app» for å få tilgang til lønnsslippen.

payslip-velkomstepost

Vanlige spørsmål rundt løsningen:

Vi har en bruker som ikke vil / skal ha lønnsslippen sin gjennom Visma.net Payslip, hva gjøres da?  – Fjern krysset på den ansatte i feltet «Visma.net (HR & Travel).

Kan bruker angi passord for å få åpnet «app’en» slik at ikke hvem som helst kan se lønnsslippen? – Ja, mulig å angi i «app’en».

Finnes løsningen for Windows phone?  – Nei, foreløpig for Andriod og Iphone.

Film om våre Visma.net tjenster med «app-tilgang».

Vi kan hjelpe deg med å sette opp løsningen.  Kontakt oss på support@teneodata.no eller 45219000 for bistand.