Abacus IT kjøper Vismapartner

Abacus IT kjøper Viscon AS i Bergen. Selskapet blir med dette en av Norges større konsulentvirksomheter innenfor Vismas økonomi-, logistikk- og CRM løsninger.

Viscon AS er et av Bergens ledende rådgivningsselskaper og er Visma Gold Certified Partner.

Firmaet vil få en total omsetning i 2015 på drøyt 35 millioner kroner, med en margin på over 10%. Antall ansatte vil være 25, og selskapets rundt 350 firmakunder vil betjenes fra kontorer i Son, Bergen og Oslo. Abacus IT AS vil, med oppkjøpet, være en av de større Vismapartnere i Norge.
«Markedet er i endring, og utviklingen går mot færre og større leverandører av denne typekompetanse», sier daglig leder i Abacus IT, Sven Nilsen. «I og med at kundeløsningene ofte kan være svært sammensatte, er det viktig å ha både bred og dyp kompetanse innenfor disse fagområdene. Vi vet at vi, med dette oppkjøpet, vil være godt rustet for å kunne tilby våre kunder gode og fremtidsrettede løsninger på økonomi- og logistikksiden.»
Abacus IT tilbyr, i tillegg til kompetanse på nevnte løsninger, ASP serverdrift og skyløsninger, og fremstår derfor nå som en komplett løsningsleverandør over
for sine kunder.