Er du klar for A-ordningen?

Fra og med 1.1.2015 skjer det store endringer i forbindelse med innrapportering av lønns- og personalopplysninger til myndighetene.
Er din bedrift klar for A-ordningen?

Den nye A-meldingen skal erstatte Lønns- og trekkoppgaver, Årsoppgave for arbeidsgiveravgift, Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, Oppgaver til lønnsstatistikk og melding om arbeidsforhold til Aa-registeret.

A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne.
I Visma Lønn er det klargjort for A-melding fra versjon 9. Det er likevel en del ting som bør være forberedt i systemet. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å sette opp dette.