Fremtidens Norge er avhengig av effektiv logistikk

AS Norge er nødt til å bli mer effektivt. Logistikkbedrifter bør se på om de kan bli enda mer effektive.

 

Norge er i ferd med å gå over til en mer oljeuavhengig økonomi, og alle norske bedrifter må skjerpe konkurransekraften. AS Norge må rett og slett arbeide mer effektivt: Og hvordan kan vi klare det?

Stikkordet er effektivisering! Administrasjon og Logistikk er to opplagte områder å se på. Derfor har alle bedrifter som jobber med logistikk et ekstra ansvar, og vi ønsker å hjelpe deg med dette.

 

Logistikk i Norge

Det flere faktorer som gjør det ekstra utfordrende å arbeide med logistikk i Norge. Vi har et langstrakt land med lang avstand til markedene. I tillegg har vi høye kostnader i alle ledd, spesielt lønnskostnader. Dette får vi ikke gjort noe med, så da må vi heller ha ekstra effektiv logistikk for å kunne være konkurransedyktig.

En undersøkelse utført av transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2013 viser at vi går i retning av sentralisering innenfor logistikken, med færre og større lagre. Sentralisering kan absolutt være effektiviserende, men større lagre stiller større krav til oversikt og effektiv lagerstyring. Det nytter ikke lenger å krysse av på papirlister, da kreves et effektivt system hvor man skanner varer inn og ut med håndterminal.

 

Se på hele verdikjeden

Målet bør være at hele din bedrifts logistikk-kjede er hurtig, problemfri, oversiktlig, og kostnadseffektiv. For å oppnå det siste er det aller viktigste at så få menneskelige ressurser som mulig får gjort mest mulig arbeid, rett og slett få bedre produktivitet per medarbeider. Norge er blant landene i verden med høyest lønninger og den største kostnadsposten for bedrifter er helt klart mennesker. Det betyr at bedrifter må automatisere og forenkle prosesser. Manuelle og forsinkende prosesser må ryddes bort. Når det blir færre mennesker som skal ha kontroll over større deler av logistikk-kjeden, så blir god oversikt ekstra viktig.

 

Vi kan hjelpe

Ved hjelp av riktig programvare kan man både automatisere, forenkle og ha full oversikt. Med håndterminalløsning på lageret kan dere scann varer inn og ut, raskt og effektivt.

Abacus IT har erfaring med å hjelpe logistikk-bedrifter med effektivisering, og dette er en bransje vi vil satse ekstra på fremover.

Vi leverer et komplett logistikksystem, som våre dyktige konsulenter hjelper til med å implementere. Ved hjelp av dette systemet, og vår kompetanse, kan vi sørge for optimale logistikkprosesser i din bedrift.