Har din bedrift elefanter i rommet?

Hvor langt har din bedrift kommet på sin digitale reise?

Digitaliseringen fører til store omstillinger i samfunnet, noen bedrifter oppstår som følge av dette, mens andre får kroken på døren. Konkurransen tilspisses ved at bedrifter som tar i bruk digitale løsninger og benytter dem til sitt fortrinn, plutselig forsyner seg med store deler av kaken i eksisterende markeder. Et godt eksempel på dette er Über. På kort tid har de blitt en av de aller største innen persontransport, uten å eie en eneste bil. Norge er intet unntak. Bedriftene lever under stadig press om å effektivisere. Vi har høye lønnskostnader og ofte små marginer. Men hvordan ligger det egentlig an med digitaliseringsreisen i bedriftsnorge?

Vi ser at det er store forskjeller på bruk av digitale tjenester privat og på jobb. Privat er nordmenn i verdenstoppen; blant annet bruker 91% av oss internett til banktjenester, og 90% surfer på internett hver eneste dag. Mens norske bedrifter henger langt bak både amerikanske og asiatiske bedrifter når det kommer til fremdrift på digitalisering. Vi bruker mer av våre IT-budsjetter til å vedlikeholde gamle systemer, enn til å utvikle nye løsninger.

Visma har gjennomført en undersøkelse blant bedriftsledere i Norge for å kartlegge hvor langt norske bedrifter har kommet i sin digitaliseringsprosess. Undersøkelsen viser at bedriftsnorge har et stort potensial når det kommer til å bedre utnytte de mulighetene digitale løsninger kan skape for dem. Gjennom rapporten, Digital Index, ønsker de også å avdekke hva som hindrer bedriftene i å ta i bruk digitale løsninger, og hva som skal til for å løfte dem videre i prosessen. 

Hva er det som hindrer oss?

Hvorfor henger norske bedrifter etter innen digitalisering? Er ikke norske bedriftsledere opptatt av ny teknologi? Undersøkelser viser at det er flere årsaker som går igjen.

Manglende gjennomføringsevne er et av hindrene. Mange forstår hva som bør gjøres, men det er utfordrende å få gjennomført nødvendige endringer. Spesielt om man ikke har kniven på strupen og er tvunget til å ta grep. Dersom ting fungerer per i dag, og bedriften tjener penger, er det lett å la prosessene forbli uendret.

Manglende forankring i ledelsen hindrer også digitalisering. Det kan være kostbart å digitalisere bedriften, både i form av investeringer og endringer i organisasjonen. Derfor er det essensielt at ledelsen ser verdien av investeringer, ikke bare kostnadene.

For mange bedrifter er manglende kunnskap en større utfordring enn kapital. Det kan være vanskelig for mange å orientere seg om hvilke muligheter vi har og hvilke løsninger som finnes.

Frykt hindrer også digitalisering. Flere er redde for at deres arbeidsoppgaver skal forsvinne, eller bli vesentlig endret. Tidligere mente fremtidsforskerne at digitaliseringen ville føre til tap av mange arbeidsplasser. Men dette har snudd. Riktignok vil arbeidsoppgavene endre seg, men slik det ser ut nå vil kunstig intelligens øke antall arbeidsplasser.

Hva kan vi gjøre for å bli mer effektive og digitaliserte?

Først og fremst er det viktig at man forstår hvilke muligheter som finnes, og benytte seg av dem. Man bør begynne med en grundig gjennomgang av bedriftens nåværende prosesser. Kan noen av disse prosessene automatiseres? Kan digitale løsninger bedre samhandlingen med kundene? Kan teknologi skape nye produkter/tjenester, eller markeder? Det er viktig å ta tak i dette nå. I tillegg til å ta i bruk teknologi og digitale løsninger, må man ha rett kompetanse i bedriften. Dersom man venter for lenge med å ta tak i dette, ender man gjerne med kniven på strupen. I så fall er det lett å tråkke feil, og kanskje er det også for sent. Start gjerne med én prosess, slik at man kan høste erfaringer før man går i gang med store endringer.

Ønsker du en gratis gjennomgang av din bedrift?

I Abacus hjelper vi deg med denne prosessen. Ved hjelp av våre rådgivere, går vi gjennom din bedrifts nåværende prosesser og ser på mulighetene for å automatisere disse. Sammen vil vi lage en fremdriftsplan for hvordan bedriften best mulig digitaliserer manuelle prosesser. Om du ønsker en prat med oss, må du gjerne kontakte oss på telefon 4000 1850 eller send en mail til post@abacus-it.no

Kilde: Visma, Digital Index 2017. Hele rapporten kan du laste ned her. 

 

Stein Arne Frammarsvik - Senior løsningsrådgiver i AbacusStein-Arne Frammarsvik jobber som Senior løsningsrådgiver i Abacus IT, og har 15 års erfaring med digital markedsføring og salg av internettløsninger. Han er opptatt av å ta i bruk løsninger og nyvinninger som forbedrer hverdagen, både som privatperson og i jobbsammenheng. Stein Arne synes digitaliseringsskiftet som nå foregår i bransjen er både motiverende og spennende, og møter daglig kunder som ønsker å digitalisere bedriften.