Nyheter i Visma Global versjon 12

I sommer ble versjon 12 av Visma Global sluppet. Versjonen har et nytt grensesnitt, og designet ligner nå mer på de øvrige løsningene fra Visma. I tillegg til nytt utseende, byr den nye versjonen på mer automasjon.

Her er en oversikt over de viktigste endringene i Visma Global, versjon 12:

I denne versjonen er det mulig å integrere utlegg og kostnader fra Visma.net Expense, slik at det kan viderefaktureres en gitt kunde fra Expense. Integrasjonen setter man opp på Visma.net instillinger og fane 7-Expense.

Fra versjon 11.10 er det mulig å se AutoInvoice fakturaene direkte i Global. Det har nå kommet et eget menypunkt som finnes under forespørsel.

Det er også mulig å sende Vipps-faktura via Visma.net AutoInvoice. Det er nå en ny operatør på EDI-profilen som heter Vipps Faktura.

Visma.net AutoPay er nå tilgjengelig direkte fra Global slik at du ikke behøver å benytte en ekstern nettside for å godkjenne transaksjonene. Dette kan gjøres direkte fra remitteringsbildet, hvor du kan godkjenne transaksjoner i henhold til din brukers rettigheter. Satsvis rutine for inn- og utbetalinger er nå forbedret slik at den automatiske jobben er mer stabil. Innbetalingsfiler fra Vipps kan nå mottas automatisk fra Visma.net AutoPay. Det eneste du trenger å gjøre er å informere banken om at du ønsker vipps-filene via AutoPay.

Det er også laget en eksportrutine for SAF-T. SAF-T rapporter inneholder Grunnlagsdata, inngående/utgående balanse for kunder, leverandører og kontoplan, og bevegelser i perioden som er angitt.

I tillegg er det også en ny rapport for mva spesifikasjon. Rapporten viser mva grunnlag transaksjon med tilhørende mva transaksjon. Rapporten er sotert per mva prosent, deretter per momsrapportkode på grunnlag og deretter per konto på grunnlag. Sorteringen er fast.

På grunn av alle endringene tilbyr vi nå brukeropplæring i den nye versjonen. Opplæringen gjøres i egen løsning, hvor en av våre rådgivere vil gå gjennom det nye designet og andre nyheter i versjonen. I tillegg får du gode tips og triks. Opplæringen er satt til 2 timer og koster kr. 2 890,-.

Kontakt oss på telefon 4000 1850 eller på abacus@abacus.no.