Møt Trine, vår teamleder på Visma.net

Vi opplever at stadig flere bedrifter ønsker å flytte sitt ERP system over i skyen. Derfor har vi i Abacus satt sammen et eget team som skal ha hovedfokus på Visma.net løsninger. I teamet inngår rådgivere fra konsulentapparatet, men også innen salg. Vårt mål er å sørge for at vi har de beste rådgiverne, uansett om du allerede er i skyen, vurderer sky, eller bare ønsker å høre mer om mulighetene som finnes. 

Lederen for Visma.net teamet heter Trine Pettersen. Trine har god erfaring innen flere ulike økonomi- og rapporteringssystemer, deriblant Visma. Hun har tidligere vært ansvarlig for automatisering og effektivisering av arbeidsrutiner hos egen arbeidsgiver, i tillegg til å fungere som rådgiver for deres kunder.  

Nå er Trine godt i gang med jobben som Teamleder for Visma.net og gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer: – Jeg synes Visma.net Financial er et veldig spennende produkt. Systemet har lagt opp til automatisering av rutineoppgaver og er i tillegg skybasert, noe som effektiviserer våre kunders hverdag. Det finnes også flere gode og forenklende tilleggsprodukter som letter de ansattes oppgaver. Her vil jeg gjerne trekke frem reise- og refusjonstjenesten Visma.net Expense som et godt eksempel på dette. 

Trine ser flere fordeler med et skybasert økonomisystem: – Tilgjengelighet er et stort pluss, man har alltid tilgang til systemet uavhengig av hvor man befinner seg, eller hvilken enhet man jobber fra. I tillegg slipper man å ha nedetid ved oppgraderinger, da nye versjoner blir lagt ut fortløpende. Og ikke minst effektiviseres arbeidsprosesser ved bruk av elektronisk fakturering (EHF) og integrasjon mot bank og myndighetsrapportering.

Trine jobber i disse dager med flere implementeringer av Visma.net Financial. Hun forteller at det er ulike grunner som ligger bak kundenes valg om et skybasert ERP system: –  Mange ønsker en løsning som er uavhengig av fysiske serverløsninger og oppgraderinger, og kostnadene forbundet med dette. De ønsker et moderne og automatisert system som reduserer de manuelle oppgavene. Dette sørger for en mer effektiv hverdag, og tiden på jobb kan dermed benyttes mer fornuftig.

Før oppstart av Visma.net Finacial er det viktig å avklare kundens forventninger til det nye systemet. Ifølge Trine er en god dialog essensielt for en vellykket implementering. – Gjennom samtaler med kunden ser vi om løsningen dekker deres behov på en god måte. Eventuelle tilpasninger, og integrasjoner mot andre systemer, må kartlegges og klargjøres. Visma.net Financial har en ulik oppbygging enn Visma Business og Visma Global, og man må være innstilt på å tenke nytt ved bruk av løsningen. Dermed blir det viktig at kunden er villig til å investere tid i prosjektet for å sikre god tilrettelegging og opplæring, avslutter Trine. 

Vurderer du et skybasert ERP system? Ta gjerne kontakt med oss i Abacus. Vi hjelper deg å finne løsningen som passer for deg, og sørger for en behagelig overgang til skyen. Du kan også lese mer om Visma.net Financial her. Dersom du er nysgjerrig på hvilke produkter vi kan tilby i skyen, sjekk utiskyen.no