Ut i skyen med Marita

Marita Langhol er vel bevandret i Visma verdenen og har jobbet med deres løsninger i en årrekke. Hun kjenner dermed godt til de jordbaserte systemene, men så tidlig potensialet i skybasert ERP. Marita er mye ute hos både nåværende og potensielle kunder, og kan fortelle at interessen for skyløsninger er stor. – Med Visma.net Financial vil vi kunne effektivisere og digitalisere Norge ytterligere. Automatisering fører til færre feil og mindre dobbeltarbeid ute i virksomhetene. Ressursene som i dag brukes til manuelle prosesser vil kunne re-allokeres til andre, viktigere arbeidsoppgaver. Muligheter for mer spennende oppgaver og bedre kontroll på IT kostnadene er noe de fleste bedriftsledere ønsker seg.  

Fra jordbasert til skyen

Marita har jobbet mye med de tradisjonelle systemene Visma Business og Visma Global. – Dette er gode og etablerte systemer som fremdeles fungerer for mange. Men vi merker at stadig flere bedriftsledere foretrekker de fordelene en skybasert løsning gir. I tillegg til automatisering av rutineoppgaver, slipper man kostnader til servere og backup. Lettere tilgang til egne data og mulighet til å jobbe på ulike mobile flater er også noe de fleste opplever som positivt. Vi møter fremdeles noe bekymring rundt sikkerhet når det gjelder Visma.net. Men med de tiltakene Visma har gjort, kan man være helt trygg på at egne data er sikret mot tap og misbruk. 

– Kundens behov legges selvsagt til grunn for valg av system. Det er viktig å avklare hva som er driftskritisk for selskapet. På den måten kan vi avgjøre hvilket system som er riktig og avdekke behov for eventuelle integrasjoner og overføring av data fra andre systemer. Finnes det ikke noe ferdig, har vi en utrolig dyktig utviklingsavdeling som løser de aller fleste utfordringer.   

Visma.net teamet

Som følge av økende interesse og etterspørsel rundt skytjenester, har Abacus satt sammen et eget Visma.net team, som Marita er en del av. Hun er full av lovord om de andre medlemmene i teamet.    – Det er en utrolig dyktig gjeng med god og variert bakgrunn. Her er det personer med erfaring innen logisitikk, regnskap, teknisk og byrå. I tillegg er rådgivere på selgersiden representert. Felles for alle er interessen for skybaserte løsninger og de mulighetene dette gir bedriftsnorge. Dersom du ønsker å investere i fremtiden, ikke nøl med å kontakte oss. Vi vil hjelpe deg å finne systemet som er riktig for deg og din bedrift, avslutter hun. 

Ønsker du å vite mer rundt skyløsninger, og hva vi kan tilby? Kontakt oss på tlf 4000 1850 eller per mail: abacus@abacus-it.no. Du kan også lese mer på vår nettside utiskyen.no