Viktige endringer og lovkrav høsten 2016

Viktig informasjon til alle våre Vismakunder:
Endringer i lovkrav høsten 2016 gjør at mange av våre kunder må oppgradere sin versjon av Visma.

I løpet av høsten vil det komme flere lovmessig endringer som stiller nye krav til funksjonalitet i deres Visma system.

Nedenfor følger en oversikt over endringer som vil påvirke bruken av ditt økonomisystem videre fremover. Les dette nøye og se hvilken betydning det har for dere.

Følgende endringer trer i kraft høsten 2016: 

1.
ISO 20022: Et nytt betalingsformat som påvirker alle som skal betale EUR-poster elektronisk. Dette gjelder norske bedrifter med mer enn 10 ansatte og/eller 2 millioner euro i omsetning.  Endringer trer i kraft 31.10.2016. Visma.net AutoPay støtter ISO 20022
2.
Ny skattemelding for mva i Norge: Flere poster skal rapporteres via mva-oppgjøret, og det skal skje elektronisk. Den nye mva-meldingen får 19 poster (mot dagens 11), noen av dem er nye og andre er endret fra dagens oppgave. Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 01.01.2017. Det vil si at alle som har MVA- håndtering må oppgradere innen bokføringen for 2017 starter.
3.
Innlevering av skattemelding mva via Visma.net AutoReport
4.
Standard format for innlevering av hovedbokskonto og reskontro ( SAF-T) til myndighetene. Nødvendige faste data er også med. Fremtidige versjoner vil på dokumentasjonsnivå også omfate fakturaer og vareendringer.
Hva innebærer dette for deg med Visma Global og Visma Business?
Visma Global
Endringene innebærer at alle Visma Global kunder må oppgradere til minimum versjon 11 innen bokføringen for 2017 startes. Denne versjonen til være tilgjengelig fra 30. juni 2016.
Du kan også holde deg oppdatert på Visma Community. I tillegg anbefaler vi at du deltar på gratis webinar som omhandler disse endringene og hvilke nyheter som kommer. For å lese mer eller melde deg på webinar: http://community.visma.com/no/software/produkter/visma-global/Artikler/Endringer-pa-MVA-fra-01012017/
Visma Business
Ingen av endringene som kreves kan gjøre på versjoner som er eldre enn versjon 9 av VB, og noen av endringene krever versjon 11. som kommer i desember 2016. Det vil derfor, for noen, måtte gjøres import og oppgradering i 2 omganger.
Les mer om dette her: http://community.visma.com/no/software/produkter/Visma-Business/Artikler/Oppgraderinger-og-oppdateringer-av-Visma-Business-hosten-2016/
Ta gjerne kontakt med oss allerede nå for å avtale oppgradering av din Vismaløsning, eller dersom du har spørsmål rundt endringene. Vil vi legge en plan for dette i løpet av sommeren slik at alle skal være oppgradert i løpet av høsten.
NB! For de få av dere som har eldre versjoner av programmene så kan oppgraderingene også medføre nødvendig oppgradering av maskinvare. Vi forsøker å kontakte disse i nærmeste fremtid, men vet du at dette gjelder deg så ta gjerne kontakt selv.

Du kan sjekke hvilken versjon du har ved å klikke på «hjelp – om «Visma Global» eller «Visma Business» fra menyen.

I forbindelse med de nye kravene vil vi kjøre kurs denne høsten.