VISMA Global: Benytt Excel i budsjettprosessen

Visste du at det finnes et ferdig budsjettark som kan kobles mot Visma Global?

Budsjettet legges inn i en ferdig definert budsjettmal som enkelt overføres til Visma Global når budsjettprosessen er ferdig. Ved å benytte denne malen har man mulighet til å hente for eksempel årets/fjorårets tall direkte fra Visma Global. Les mer

Hvordan kan du som regnskapsbyrå bidra til økt lønnsomhet blant byråets klienter?

Etter å ha jobbet i mer enn 20 år som konsulent og rådgiver innenfor ERP-verden så har jeg lært meg mye om prosesser og løsninger. Kort oppsummert vil jeg si at jeg gjennom årene har blitt en teknologientusiast som brenner for effektivisering, digitalisering og automasjon.

Visma Global: har du klargjort systemet for SAF-t?

Er du klar for SAF-T?
Fra 01.01.20 var det krav om at ditt økonomisystem må være klargjort for å kunne eksportere regnskapsdata til myndighetene i nytt XML-filformat. Visma-systemene har rutiner for dette, og trenger du bistand til å kommer i gang, så hjelper vi deg gjerne! Les mer

Visma Global

Visma Global versjon 15 er her

Dersom du ikke har installert versjonen, anbefaler vi sterkt at du gjør dette nå. For å sjekke hvilken versjon du har så velger fra meny: «Hjelp – om Visma Global”.

Flere av våre kunder opplever nå å få bokettersyn og blir bedt om å sende SAF-t eksport til skatteetaten.

Integrert e-handelsløsning for Visma.net ERP

Bokfører du oppgjøret manuelt? Da kaster du bort tiden! Nå finnes en løsning som automatiserer hele bokføringsprosessen. Løsningen er perfekt for bedrifter som driver med salg, enten det er gjennom nettbutikk eller fysisk betalingsterminal.

Et «must have» for nettbutikker

Endelig kan bokføringen av korttransaksjoner helautomatiseres.