Effektiv betalingsformidling – for deg som bruker Visma Global. Meld deg på webinar!

Visste du at Visma Global kan automatisere hele prosessen fra leverandørfaktura mottas til utbetalingen foretas?

Det er også mulig med enkle tastetrykk og automatisere prosessen fra utgående faktura til innbetaling.
Visma.net AutoPay sørger for hele prosessen.

Uansett hvilken bank du har kan du sende betalingsforslaget direkte til banken, du mottar returfilen automatisk og innbetalingene kommer fortløpende til Global.
Du slipper å logge inn i nettbanken, du slipper å forholde deg til filstier, java og innlesing av returer i Visma Global.
Hele prosessen med håndtering av inn og utbetalinger går mye smidigere.
Det koster ingenting å motta OCR filer via Autopay, det koster kr 2,- pr betalingstransaksjon
Det er også mulig å laste opp bankfil fra ditt lønnsystem til Visma.net Autopay.

Dette webinaret passer for deg som ønsker å jobbe effektivt med Visma Global.Meld deg på her!

For å delta på webinar, logger du deg inn på en nettside, slik at du kan følge presentasjonen fra din PC. Webinaret varer i ca 45 minutt.
Vi står klar til å hjelpe deg i gang med en enklere håndtering av inn og utbetalinger i Visma Global.
Kontakt oss på support@abacus-it.no eller telefon 4000 1850 for å komme i gang med løsningen som allerede ligger klar i ditt system.

Visma Document Center: Viktig å lese før du oppdaterer til versjon 13.10

I versjon 13.10 av Visma Document Center (VDC) snur man litt rundt på hvordan man håndtere vedlegg og dokumenter.

I tidligere versjoner skulle man slå sammen alle dokumenter til ett dokument. I versjon 13.10 lar man vedleggene og dokumentene ha sin opprinnelige form, og legger de til som vedlegg.
Det at dokumentene har sin opprinnelige form har mange opplagte fordeler. Visma Document Center konverterer ikke lenger dokumentene til TIFF.

På Visma Community vil du finne en artikkel som vi anbefaler at du leser før du går over til Visma Document Center.
Her finner du utfyllende informasjon om hva som er nytt i versjonen og endringer som har betydning for daglig bruk av Visma Document Center.

 

Visma Global: Driftsmidler og avskrivninger, benytt muligheten som ligger i systemet ditt

Visste du at det er mulig å holde oversikt over driftsmidlene og samtidig automatisere avskrivning av disse i Visma Global?
Det er enkelt å komme i gang med løsningen.

Rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger. Den skal også være en hjelp til å lage avskrivninger.

Per i dag støttes kun lineære regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Driftsmiddel saldogrupper benytter gruppering fra skattemessig avskrivning, men det er bare som et grupperingsbegrep.

Rutinen er kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global og benytter standard bilagsregistrering for manuell registering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.

Du vil finne funksjonen i Visma Global under menyvalget Rutiner | Diverse regnskap | Driftsmidler og avskrivning – benytt gjerne hjelp F1 for mer informasjon samt veiledning om hvordan du kommer i gang med løsningen

Visma har også laget en video som er fin å benytte for å se hvordan løsningen fungerer slik at du kommer godt i gang. Den finner du på følgende link :

https://www.youtube.com/watch?v=EzzXIeaZC8Y&feature=youtu.be

Ønsker du bistand, kan det bestilles på support@abacus-it.no eller telefon 40001850

Snart nytt år – start forberedelsene i Visma Global allerede nå

Nyttår nærmer seg med stormskritt og det kan være lurt og starte forberedelsene allerede nå.

Hvis du kjører med bilagsnummer serie pr år, må du definere nummerserie for 2019. Hvis ikke vil du få feilmelding om at nummer serie ikke er satt.

Bilagsnummerserie er koblet til bilagsart.

Grunndata / vedlikehold registre / kostnadsbærere / bilagsart / bilagsgruppe

Trykk F12 for å se dine bilagsgrupper. Gå så inn på hver enkelt og sett inn rett år og hvilken nummerserie du vil bruke

Minner også om at du vil få feilmelding ved overføring av bilag fra dokumentsenter dersom det ikke er definert nummerserie.

 

 

Visma Global: Lagertelling

Her er en enkel guide til telling i Visma Global:

1) Gå til Rutiner/Satsvise rutiner/Lagerstyring. Velg generer lagertellingsliste og trykk start.

Lagertelling

Du kan her velge å begrenste på grupperinger, lagersted, plassering osv. Det kan være lurt å sette antallet til 0 for å være sikker på at du virkelig taster inn nye verdier! Har du mange varer, flere tusen, kan du vurdere å la antallet stå, da det medfører færre registeringer i etterkant.

Du vil nå få ut følgende liste som et grunnlag for telling:

Lagertellingsliste

Etter at den fysiske tellingen er gjennomført går du til Rutiner/Lagerstyring. Du får nå opp ett nytt tellegrunnalg TXX. Der legger du  inn opptalt antall:

Antall

Når du er ferdig trykker du Avslutt. Du får da opp en ny dialog:

Avslutt telling

Dersom du ikke er helt ferdig, kan du velge «Uferdige lagerendringer» for så senere å gå tilbake for videre bearbeidning.  Dersom du er ferdig velger du «Utfør lageroppdatering». Ønsker du i tillegg at avviket mellom gammel lagerverdi og ny lagerverdi skal bokføres så tar du også med «Lag regnskapsbunt». Du vil å få ut en kvitteringsliste som viser avvik mellom opprinnelig antall og opptalt antall.

OBS! Det er egen rutine dersom du bruker FIFO (varepartier)

Husk også at du kan spare mye tid ved å ta i bruk håndterminaler/nettbrett/mobiltelefon – les mer om de løsningene vi kan tilby