ABACUS_MILJO

AutoCollect – Integrert løsning mot Visma ERP systemer

Visste du at det er mulig å la Visma AutoCollect ta hånd om hele eller deler av innfordringsprosessen direkte i ditt Visma ERP System?

Ved å ta i bruk denne muligheten vil du få oversikt over dine utestående fordringer i ditt økonomisystem men de blir håndtert av Visma sitt inkassobyrå, Visma Collectors AS
Du kan sende purreforslag, direktebetalinger og meldinger direkte til AutoCollect.
Ditt økonomisystem vil motta returdata som statuser og inkassooppgjør fra AutoCollect automatisk.

Hvordan komme i gang:
Det er enkelt å komme i gang med løsningen.
Selve tjenesten AutoCollect koster ingenting.
Modulen, installasjon og veiledning for å komme i gang hjelper Visma Collectors deg med kostnadsfritt (gjelder mot Visma Global)
På purrestadiet fakturerer Visma Collectors kr 35,- pr purring – kunden beholder hovedstol, renter og purregebyret.
På inkassostadiet beholder Visma Collectors renter og salær – kunden får tilbakeført hovedstolen i sin helhet.

Kontakt autocollect.collectors@visma.com så kontakter Visma Collectors deg for å avklare detaljer.

Du kan også se opptak av webinaret – Visma AutoCollect for Visma Global eller Visma AutoCollect for Visma Business

Visma AutoCollect er integrert i følgende Visma ERP systemer:
Visma Business, AutoCollect versjon 3.3.3 integrert løsning kompatibel mot alle versjoner av Business. Kontakt oss for installasjon på support@abacus-it.no
Visma Global: fra versjon 13. Kontakt autocollect.collectors@visma.com for å komme i gang med løsningen.

Det vil også komme løsninger mot Visma.net, Visma eAccounting og Tripletex i løpet av 2019