Benytter du Visma Global eller Visma Business? Er du oppdatert?

Henger du med på oppdateringene eller er du på eldre versjon av ditt økonomisystem? Dersom du ikke er på siste versjon, anbefaler vi at du kontakter oss slik at vi får lagt en plan for oppdatering

Gjeldende versjon av Visma Global og Visma Business er nå 13.1X.
Dersom du ikke er på denne versjonen er det viktig at du ser på muligheten for å oppdatere ditt system.

Versjonene ligger klar til nedlasting på Visma Community, men vi anbefaler at installasjon og oppgradering utføres av oss da installasjon/oppgradering og drift av Visma’s løsning er et eget fagområde.

5 gode grunner for å oppdatere ditt Visma System

  1. Du får nytte av nye funksjoner
  2. Du får et teknisk oppdatert system som er mer stabilt
  3. Du får et system som følger krav fra myndighetene
  4. Du får oppdaterte standarder og bedre integrasjoner mot Visma sine skyløsninger
  5. Det er enklere for oss som din leverandør å hjelpe deg

 

Her kommer litt mer informasjon til punktene over:

  1. Alle nye versjoner har ny funksjonalitet. Som regel ikke de store endringene, men de endringer som er gjort er etter ønske fra mange brukere. I tillegg er det foretatt retting av feil oppdaget i tidligere versjoner.
  2. Nye versjoner er testet og tilpasset nye versjoner av Microsoft sine operativsystem. Dette gir bedre stabilitet.
  3. I nyere versjoner er det rutiner for håndtering GDPR og SAF-T kontokonvertering samt eksportrutiner i dette formatet. Dette er lovbestemte krav.
  4. Sannsynligvis har du en eller flere integrasjoner mot Visma sine skyløsninger som f.eks Autoinvoice, AutoCollect eller Autopay. Nye versjoner har forbedrede integrasjoner, åpner for nye tjenester som Vipps-betaling og oppdaterte filformater/protokoller EHF-faktura.
  5. Trenger du bistand, enten det er ønske om å sette i gang med nye funksjoner eller håndtering av feilsituasjoner, er det enklere og raskere for oss å teste på siste versjon. Dersom du har avtale om brukerstøtte forventes det at du maksimalt er en versjon bak siste lanserte versjon.

Kontakt oss på support@abacus-it.no så kontakter vi deg for å planlegge oppdatering av ditt Visma system.