ABACUS_MILJO

Visma Document Center: Viktig å lese før du oppdaterer til versjon 13.10

I versjon 13.10 av Visma Document Center (VDC) snur man litt rundt på hvordan man håndtere vedlegg og dokumenter.

I tidligere versjoner skulle man slå sammen alle dokumenter til ett dokument. I versjon 13.10 lar man vedleggene og dokumentene ha sin opprinnelige form, og legger de til som vedlegg.
Det at dokumentene har sin opprinnelige form har mange opplagte fordeler. Visma Document Center konverterer ikke lenger dokumentene til TIFF.

På Visma Community vil du finne en artikkel som vi anbefaler at du leser før du går over til Visma Document Center.
Her finner du utfyllende informasjon om hva som er nytt i versjonen og endringer som har betydning for daglig bruk av Visma Document Center.