VISMA Global: Benytt Excel i budsjettprosessen

Visste du at det finnes et ferdig budsjettark som kan kobles mot Visma Global?

Budsjettet legges inn i en ferdig definert budsjettmal som enkelt overføres til Visma Global når budsjettprosessen er ferdig. Ved å benytte denne malen har man mulighet til å hente for eksempel årets/fjorårets tall direkte fra Visma Global.

For å benytte denne muligheten må man ha modulen SDK Runtime. Verktøyet gjør det mulig for andre programmer å logge seg på Visma Global for å lese eller skrive data. Alle felter i alle tabeller er tilgjengelig via dette verktøyet.

Det finnes også en tradisjonell budsjetteringsrutine som er tilgjengelig i Visma Global under rutiner/diverse regnskap/budsjettering. Denne rutinen er laget for å kunne budsjettere regnskap, salg og innkjøp.

Budsjett kan benyttes som sammenligningstall i blant annet Dynamisk Rapportering og Statisticker.

Du finner budsjettmalen her : Visma_Global_budsjettering_avdeling

Det er ikke support på dette xls arket, men vi kan evt bistå med å tilrettelegge arket for din bedrift.