Visma Global: Driftsmidler og avskrivninger, benytt muligheten som ligger i systemet ditt

Visste du at det er mulig å holde oversikt over driftsmidlene og samtidig automatisere avskrivning av disse i Visma Global?
Det er enkelt å komme i gang med løsningen.

Rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger. Den skal også være en hjelp til å lage avskrivninger.

Per i dag støttes kun lineære regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Driftsmiddel saldogrupper benytter gruppering fra skattemessig avskrivning, men det er bare som et grupperingsbegrep.

Rutinen er kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global og benytter standard bilagsregistrering for manuell registering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.

Du vil finne funksjonen i Visma Global under menyvalget Rutiner | Diverse regnskap | Driftsmidler og avskrivning – benytt gjerne hjelp F1 for mer informasjon samt veiledning om hvordan du kommer i gang med løsningen

Visma har også laget en video som er fin å benytte for å se hvordan løsningen fungerer slik at du kommer godt i gang. Den finner du på følgende link :

https://www.youtube.com/watch?v=EzzXIeaZC8Y&feature=youtu.be

Ønsker du bistand, kan det bestilles på support@abacus-it.no eller telefon 40001850