Huldt & Lillevik: Hvordan håndtere utbetaling av feriepenger?

Sommeren nærmer seg og det betyr utbetaling av feriepenger.

Her finner du veiledningen for Huldt & Lillevik på utbetaling av feriepenger

Registrere feriepenger

Fremgangsmåte:

Velg oppgaven Periodens lønn | Registrere pr. ansattgruppe.

HL1

Velg aktuelle ansattgrupper og merk av feltet Kun denne periode.…

Huldt & Lillevik: lønnsart 12 for Trekk i lønn for ferie

Trekk for feriedager skal registreres med negativt fortegn i perioden og rapporteres i a-meldingen med lønnsbeskrivelse Trekk i lønn for ferie.

Lønnsart for trekk: Nr. 12 i Standard lønnsartregister eller opprettet som her:

lønnsart12

Det er viktig å merke seg at feltet Pensjon skal stå til Nei.…

Ut i skyen med Marita

Marita Langhol er vel bevandret i Visma verdenen og har jobbet med deres løsninger i en årrekke. Hun kjenner dermed godt til de jordbaserte systemene, men så tidlig potensialet i skybasert ERP. Marita er mye ute hos både nåværende og potensielle kunder, og kan fortelle at interessen for skyløsninger er stor.

Visma Lønn: Lønnstrekk ved feriepenger – A-meldingsnummer 9300

Lønnstrekk kommer kun for ansatte som ligger med fast transaksjon «Fastlønn»

Eksempel:

De ansatte har 25 dager ferie og en måned består av 21,67 dager i gjennomsnitt. Når du utbetaler alle feriepenger i juni så vil de få feriepenger for 25 dager.

Visma Lønn: Hold oversikten over innarbeidede og avspaserte timer

Ønsker du oversikt over innarbeidede og avspaserte timer på de ansatte?

Du har mulighet til å registrere dette i Visma Lønn, slik at det kommer som hittilverdier på lønnslippen (gjelder layout – Lønnslipp og Lønnslipp vinduskonvolutt).

Du må først endre på akkumulator nr.…

A-melding og kontantprinsippet

A-ordningen trådde i kraft fra 2015.

Vi opplever at problemstillingen om kontantprinsipp fortsatt er aktuell.

Innrapportering av lønn skal alltid skje den måneden den utbetales.

Det kan medføre at det må gjøres en regnskapsmessig periodisering.

Rapporteringen av utbetalinger skal altså skjer etter kontantprinsippet.…

Visma.net Autoinvoice: Leverandøraktivering slik at du får inngående faktura direkte inn i ditt dokumentsenter

Med Visma.net AutoInvoice kan du enkelt sende og motta faktura direkte i ditt Visma-system.

Visste du også at du kan aktivere «leverandøraktivering» i Autoinvoice?

E-poster med forslag til leverandøraktivering sendes regelmessig til den oppgitte e-postadressen. E-posten inneholder en liste over leverandører som er i stand til å sende elektroniske fakturaer men har sendt deg faktura som har blitt skannet.…

Automatiser konteringen i Visma Dokumentsenter

Visste du at det er mulig å legge på foreslått hovedbokskonto på leverandørene i Visma Global og Visma Business?

Når det kjøres tolk på bilaget i Visma Dokumentsenter vil systemet hente den konto som ligger på leverandøren enten du bruker Visma Global eller Visma Business.…

Visma Business: Rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

Funksjonalitet for rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende ble tidligere innført i Visma Business.

Merk: Rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende gjelder kun for det norske markedet fra 1.1.2016. Rapportering ble tidligere gjort via lønnssystemer.

Alle relevante betalinger er visualisert i et nytt oppsett i Visma Business.

Visma Finale Avstemming – gjør avstemmingen enklere!

Visma Finale Avstemming er et hjelpemiddel for avstemming av regnskapets balansekonti og utvalgte resultatkonti.

Løsningen kan integreres med

finale

Hvorfor ta i bruk Visma Finale Avstemming?

  • Det følger av god regnskapsføringsskikk at balansekonti, eventuelt også resultatkonti, skal avstemmes ved hver periodeavslutning, dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre regskapsrapportens kvalitet.

Abonner på bloggen vår

Abonner på bloggen og få ukentlige oppdateringer med aktuelle nyhetssaker.

Ja, jeg vil abonnere

Fyll in eposten din, så sender vi deg jevnlige bloggoppdateringer.

Kategorier