Visma Business: Rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

Funksjonalitet for rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende ble tidligere innført i Visma Business. Merk: Rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende gjelder kun for det norske markedet fra 1.1.2016. Rapportering ble tidligere gjort via […]

Visma Finale Avstemming – gjør avstemmingen enklere!

Visma Finale Avstemming er et hjelpemiddel for avstemming av regnskapets balansekonti og utvalgte resultatkonti. Løsningen kan integreres med Visma Business Visma Business Regnskapsbyrå Visma DI Visma Global Visma.net Financials Visma Scenario Hvorfor […]

Visma.net Financials: driftsmidler

I denne artikkelen gjennomgår vi en del innstillinger i forhold til driftsmiddelbehandling i systemet. Den vil også ta for seg hvordan du konverterer et Driftsmiddel fra et innkjøp. Det å ta i […]

Visma.net Financials: Hvordan opprette nye kostnadsbærere?

Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette. Merk: Før du oppretter nye kostnadsbærere må innstillingene for de ulike segmentene (avdeling, bil, prosjekt etc.) være […]

Om Visma.net Autoinvoice

Med Visma.net AutoInvoice kan du enkelt sende og motta faktura direkte i ditt Visma-system. Løsningen er en del av følgende økonomisystemer: Visma Business Visma Business Regnskapsbyrå Visma Global Visma.net Financials Visma DI […]

Visma Global: Sende fakturaer til dine privatkunder via Visma.net AutoInvoice

Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Global (VG) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI) Med Visma.net AutoInvoice kan du fakturere privatkunder på følgende måte: […]

Visma.net Financials: Rapporter ved periode/årsavslutning

Ved slutten av året er det forskjellige rapporter som revisor etterspør. I Financial har du tilgang til mange rapporter. Det kan være vanskelig å vite hvilke rapporter som best dekker det du […]

Visma Webfaktura: Aktiver enklere, bedre og billigere fakturering i WebFaktura

Nå kan dere aktivere enklere, bedre og billigere fakturering i WebFaktura gjennom å sende alle fakturaene via Visma.net AutoInvoice. Ved å aktivere «Send alt til AutoInvoice» får brukeren to valg på sendemåte, […]

Huldt & Lillevik: Rett behandling av feriepenger for personer som har sluttet

Du skal ikke opprette et nytt arbeidsforhold på Kartotek | Personer | Fane 2: arbeidsforhold for å få kjørt feriepenger på en person som har sluttet. Dersom du skal kjøre feriepenger på […]

Visma Global – opprett ny bilagsnummerserie for 2017

Hvis du kjører med bilagsnummerserie pr. år, må du huske på å etablere 2017 på bilagsnummer gruppen for å få tilgang på det nye året. Dette kan du gjøre NÅ! Gå inn […]