Benytter du elektronisk remittering i ditt økonomisystem? Da må du lese her

Fra og med oktober 2016 innfører Norge nytt betalingsformat for eurobetalinger. Det betyr blant annet at du ikke lenger kan bruke nasjonale kontonummer, men må bruke IBAN-nummer, når du skal betale til […]

VISMA Global: hvordan periodisere fra dokumentsenter?

Det er mulig å bestemme periodiseringen direkte fra Visma Document Center. Hvordan dette gjøres avhenger av hvilket økonomisystem som Visma Document Center er knyttet til. Her vises vi hvordan det gjøres mot Visma […]

Visma Global: Visma.net Autopay – eliminer manuelle prosesser

Den helautomatiske betalingstjenesten Visma.net AutoPay tar hånd om alle inn- og utbetalinger. Det er mye tid og penger spart på å eliminere manuelle prosesser. Automatisk betalingsformidling er en av disse prosessene. På […]

Nye rutiner ved innsending av inntektsopplysningsskjema til NAV

Fra 15. juni 2015 er det nye rutiner for å sende inn inntektsopplysningsskjema (NAV 08-30.01) og krav om sykepenger (sykmeldingens del D) til NAV. Nå skal inntektsopplysningsskjema, og krav om sykepenger sendes […]

VISMA BUSINESS: sjekk om dine kunder kan motta EHF faktura

Har du tatt i bruk Autoinvoice kan du fra og med v9 av Visma Business sjekke hvilken av dine kunder som er oppført for å ta i mot faktura på EHF. Hvordan […]

Visma.net Payslip – lønnslipp rett til smarttelefon

Ny tjeneste i Visma.net – Payslip. Klar for kunder som bruker Visma Lønn. Fremgangsmåte for å kunne ta i bruk Visma.net Payslip Versjon 9.00 og patch 9.00.1 av Visma Lønn må være […]

5 smarte apper fra VISMA

Visma satser på å utvikle mobile løsninger. Les om 5 smarte apper som vil gjøre din arbeidsdag enklere. Skreddersydd for å løse èn enkel oppgave – Mange foretrekker å bruke smartphone til […]

VISMA Lønn: Utbetale feriepenger sluttoppgjør

§11.3 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold. Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste ordinære lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales […]

Visma Lønn: Lønnsslipp på e-post

I Visma Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger. I tråd med lover og regler, skrives fødselsnummer på lønnsslippen. Bankkontonummeret viser kun […]