VISMA BUSINESS: sjekk om dine kunder kan motta EHF faktura

Har du tatt i bruk Autoinvoice kan du fra og med v9 av Visma Business sjekke hvilken av dine kunder som er oppført for å ta i mot faktura på EHF. Hvordan […]

Visma.net Payslip – lønnslipp rett til smarttelefon

Ny tjeneste i Visma.net – Payslip. Klar for kunder som bruker Visma Lønn. Fremgangsmåte for å kunne ta i bruk Visma.net Payslip Versjon 9.00 og patch 9.00.1 av Visma Lønn må være […]

5 smarte apper fra VISMA

Visma satser på å utvikle mobile løsninger. Les om 5 smarte apper som vil gjøre din arbeidsdag enklere. Skreddersydd for å løse èn enkel oppgave – Mange foretrekker å bruke smartphone til […]

VISMA Lønn: Utbetale feriepenger sluttoppgjør

§11.3 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold. Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste ordinære lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales […]

Visma Lønn: Lønnsslipp på e-post

I Visma Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger. I tråd med lover og regler, skrives fødselsnummer på lønnsslippen. Bankkontonummeret viser kun […]