VISMA Lønn: Utbetale feriepenger sluttoppgjør

§11.3 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold. Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste ordinære lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales […]

Visma Lønn: Lønnsslipp på e-post

I Visma Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger. I tråd med lover og regler, skrives fødselsnummer på lønnsslippen. Bankkontonummeret viser kun […]