Bransjeløsning for
advokater

Datalex Advokat er et komplett IT-system basert på
inngående kjennskap til advokatvirksomhet gjennom mer
enn 20 år. Løsningen er enkel i bruk, med skjermbilder som
er skreddersydd til advokatens daglige rutiner.

Kontakt Oss

Bransjeløsning for advokater

Datalex Advokat er et komplett IT-system basert på
inngående kjennskap til advokatvirksomhet gjennom mer
enn 20 år. Løsningen er enkel i bruk, med skjermbilder som
er skreddersydd til advokatens daglige rutiner.

Med denne løsningen sikrer du at alle leverte tjenester og utlegg registreres og belastes aktuell sak/klient med forskriftsmessig dokumentasjon. Med integrert regnskap får man effektiv registrering og eksakt oversikt over økonomisk status pr sak, klient og for selskapet totalt.

DL Advokat omfatter også bobestyrelse, klientregnskap/klientmidler, klientreskontro, purrerutiner og alle relevante rapporter, skjemaer og oppgaver.

Datalex Advokat har følgende funksjonalitet:

  • Kontaktregister – (klienter, motparter, etc.)
  • Sakregister
  • Time- og omkostningsregnskap med fakturering og automatisk regnskapsføring
  • Fristoppfølging og kalender, som synkroniseres med Microsoft Outlook
  • Utgående og inngående ePost, sendes og synkroniseres med Microsoft Outlook, lagres også på aktuell sak
  • ”Conflict-of-interest” – søk.
  • Integrert regnskapssystem
  • Avansert tilgangsstyring
It system Advokat - Komplett bransjeløsning fra Abacus IT