knapp-bilde

Server med av- og påknapp i skyen

Funder Gruppen i Drammen byttet ut en leaset server på kontoret med en ny løsning i Microsoft sin sky, Azure. I dag slår serveren seg av og på etter behov, vedlikehold hører til historien og kostnadene er nesten halverte.

Funder er en stor aktør innen renovasjon og transport i østlandsområdet. Hege Funder styrer kontoret på Skoger, mens med-gründer Per Funder er oppdatert på epost fra lastebilen gjennom dagen og drar med seg et mobilt kontor og betalingsløsning når han selger racerbilbensin i helger og på kveldstid.

En server som sto på kontoret

På Skoger ligger Funder Gruppens kontorer i enden av et kabelstrekk, noe som har skapt problemer med ustabil Internett-linje og lav hastighet. Det var heller ikke enkelt å kommunisere mot serveren inne på kontoret, for eksempel på kveldstid når Per ringte opp fra hjemmekontoret for å legge inn ordre eller ta ut informasjon.

Dårlig kabelforbindelse var det lite å gjøre med. Samtidig har Funder Gruppen utsikt til en av mobilmastene i området, og bestemte seg for å erstatte fastlinje med mobilt bredbånd. – I den prosessen fikk vi også informasjon om muligheten til å legge server og epost ut i skyen, i Microsoft-tjenesten Azure. For en så liten virksomhet som vår var det naturlig nok forlokkende å slippe alt som har å gjøre med vedlikehold og oppdatering av fysiske maskiner her på kontoret – rett og slett fordi det ikke er dette vi skal bruke hverken tid eller penger på.

Slipper drift og vedlikehold

Med en mobil bredbåndsløsning på plass, ble hastigheten høyere og linjen mer stabil. Per Funder kommuniserer i dag direkte med Visma-løsningen som firmaet bruker, lokalisert i skyen på et av Microsoft sine datasentre. På samme måte jobber Hege på kontoret direkte mot serveren via en «remote desktop» og ute på racing-stevner og arrangementer har vi med både PC og betalingsløsning, som også kobler seg opp mot Azure. Sikkerhet og drift håndteres av Microsoft og oppgraderinger med ny funksjonalitet kan legges til fortløpende.

Halverte kostnadene

– Det er vel knapt noen som synes Internett går raskt nok, smiler Hege Funder, men er fornøyd med at hastigheten ikke lenger er et problem i det daglige arbeidet.
– Dataløsningen vår er stabil, både på kontoret og for Per når han er ute og jobber. Teneo Data, som har hjulpet oss med denne løsningen, har konfigurert koblingen mot Azur slik at serveren slår seg av og på avhengig av når vi jobber og når vi har fri. Ettersom eposten ligger et annet sted, har vi tilgang til den døgnet rundt. Og alt sammen til halvparten av kostnadene til den leasede løsningen. Og det er før tiden vi brukte på vedlikehold er tatt med, avslutter Hege Funder i Funder Gruppen i Drammen.