Årsoppgjørskurs Visma Lønn

Vi kjører årsoppgjørskurs i Visma Lønn. Kurset blir holdt som en workshop, med mulighet for diskusjon og utveksling av erfaringer rundt bordet. Kurset er et visningskurs, hvor deltakerne ikke bruker PC

– Forberede årsavslutning
– Overføring til nytt år
– Viktige forhold i forbindelse med årskiftet
– Årsavslutning i Visma Lønn
– Naturalytelser
– ATP / OTP (Pensjon)
– A-melding
– Avstemming
– Frister
– Terminoppgjør skattetrekk og arbeidsgiveravgift
– Ny skattekortimport
– Lønnsoppgave – sammenstilling av opplysninger
– Regulere feriepengegrunnlaget

Sted og Dato:


Bergen: Abacus IT, C. Sundts gt. 51

Tirsdag 28. november kl. 09.00-15.00

Onsdag 29. november kl. 09.00-15.00

Son: Breivikbråteveien 9

Torsdag 07. desember kl. 09.00-15.00 

Torsdag 14. desember kl. 09.00-15.00

Pris:

Kr. 4.800,- inkludert lunsj

Påmelding