Økt effektivitet og
nøyaktighet ved bruk
av håndterminaler

Lagertelling, innkjøp, varemottak, salg, plukking, uttak til prosjekt, vareoppslag
og etiketter med mer. Fordelen med håndterminal er at all registering skjer via
strekkoder, som sikrer at det er riktig vare som håndteres. En digital flyt
minsker bruken av papirnotater. Systemene er integrert mot mange ulike
økonomi- og logistikksystemer: Visma.net, Visma Global, Visma Business med flere

Kontakt Oss

Komplett forretningsløsning for logistikkbedrifter

Vi leverer programvare som gir full kontroll
over hele logistikkprosessen fra tilbudsordre
til produksjon og innkjøp.

Med Visma.net eller Visma Business i bunn, sørger vi for at du har den beste forutsetningen for en effektiv logistikkprosess. I tillegg tilbyr vi en egenutviklet håndterminal som sørger for at du har full kontroll på lageret. Logistikkløsningen er selvsagt sømløst integrert mot regnskapet, og kan også integreres mot kasseløsning. Og vi hjelper deg selvsagt dersom du har ønsker om andre tilpasninger for logistikksystemet.

  • Skreddersøm som tilfredsstiller kunder med avansert logistikk
  • Full kontroll over lagerbeholdningen
  • Varebeholdningen gjenspeiler til enhver tid korrekt verdi i finansregnskapet
  • Fleksibel pris – og rabattmatrise

Hils på vår kunde Lindberg & Lund

Lindberg & Lund har fått effektivisert sine logistikk-rutiner ved hjelp av programvare fra Visma og konsulenthjelp fra Abacus IT.

Lagerstyring

Full kontroll på lageret med Abacus Stock Control

Stock Control er vår egenutviklede løsning for håndterminaler, utviklet for å sikre deg en god og effektiv lagerstyring. Løsningen er meget brukervennlig, men det er også mulighet for avanserte funksjoner om du har behov for det. Løsningen er fullt integrert med økonomisystemene Visma Business og Visma Global, med toveis dataoverføring. Man kan også benytte håndterminal løsningen sammen med eksempelvis Visma sin kasseløsning. Du velger selv hvilke prosesser håndterminalen skal støtte:

  • Bestilling
  • Varemottak
  • Lagerstyring
  • Salgsordre / plukk

Fyll ut skjemaet under og du får umiddelbart tilgang
til vår guide:

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Fyll ut skjemaet under og du får umiddelbart tilgang
til vår guide:

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Effektiv lagerstyring med Abacus Stock Control