Lønnssystem

Med et effektivt lønnssystem i bunn og smarte
løsninger for reiseregning, fravær- og ferieregistrering,
forenkles hverdagen for både lønnsansvarlig
og de ansatte.

Kontakt Oss

Lønn og personal

Å ha gode løsninger for Lønn og HR er viktig. Dine ansatte
vil gjerne ha rett lønn til rett tid, og lønningsansvarlig vil ha et
effektivt lønnssystem. I tillegg er det en fordel at man kan koble til
smarte løsninger som forenkler HR-oppgaver som reiseregninger,
fraværsføring, ferieregistrering etc.

Abacus vil gjerne hjelpe deg med å implementere gode løsninger
for Lønn & HR. Under kan du lese om løsningene vi tilbyr.

Et brukervennlig og funksjonsrikt lønnssystem

Visma Lønn er et moderne lønnssystem som gir deg full oversikt, omfattende historikk og et solid rapporteringsverktøy.

Les mer om Visma Lønn

Slipp bryderiet med reiseregninger

Med Visma.net Expense fylles reiseregningene ut nesten helt av seg selv. Visakortet kobles til løsningen, en app tracker kjøringen din og med en annen app tar du bilde av kvitteringer.

Les mer om Visma.net Expense

Brukervennlig system for timeføring

eWare timeregistrering er et intuitivt program hvor hver ansatt enkelt kan føre sine timer selv. Timene kan godkjennes, på inntil to nivåer, før overføring til lønn og regnskap.

Les mer om eWare timeregistrering

Vil du ha hjelp til å finne gode løsninger innen Lønn og HR for din bedrift?