Helautomatisk betalingsformidling med Visma.net AutoPay

Med visma.net AutoPay vil du forenkle dine elektroniske betalinger. Datastrømmen fra alle inn- og utbetalinger går helt uten manuell behandling.

Det er flere fordeler ved å benytte Visma.net AutoPay:

    • Du får full kontroll over dine banktransaksjoner
    •  Kundens hovedbok blir oppdatert hyppig og det igjen hindrer unødvendig utsendelse av påminnelser og inkassokrav
    • Kundens betalinger blir automatisk matchet mot åpne faktura i ditt Visma ERP system

Ved å ta i bruk elektronisk betaling sparer du tid, spesielt dersom du har mange kunder/bankkontoer. All betalingsinformasjon blir overført via en trygg forbindelse til og fra bank/BBS. Visma.net AutoPay støtter kun bankkonti i norske banker i Norge.

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan Visma.net AutoPay kan spare deg for manuelle prosesser.